Παρακολούθηση
Abdelaati Daouia
Abdelaati Daouia
Professor (associate) of Mathematics, University of Toulouse Capitole
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tse-fr.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonparametric efficiency analysis: a multivariate conditional quantile approach
A Daouia, L Simar
Journal of Econometrics 140 (2), 375-400, 2007
3562007
Nonparametric frontier estimation: a conditional quantile-based approach
Y Aragon, A Daouia, C Thomas-Agnan
Econometric Theory 21 (2), 358-389, 2005
3442005
On kernel smoothing for extremal quantile regression
A Daouia, L Gardes, S Girard
Bernoulli 19 (5B), 2557-2589, 2013
1522013
Kernel estimators of extreme level curves
A Daouia, L Gardes, S Girard, A Lekina
Test 20 (2), 311-333, 2011
1382011
Estimation of tail risk based on extreme expectiles
A Daouia, S Girard, G Stupfler
Journal of the Royal Statistical Society: Series B 80 (B), 263–292, 2018
952018
Robustness and inference in nonparametric partial frontier modeling
A Daouia, I Gijbels
Journal of Econometrics 161 (2), 147-165, 2011
742011
Measuring firm performance using nonparametric quantile-type distances
A Daouia, L Simar, PW Wilson
Econometric Reviews 36 (1-3), 156-181, 2017
732017
Frontier estimation and extreme value theory
A Daouia, JP Florens, L Simar
Bernoulli 16 (4), 1039-1063, 2010
712010
Robust nonparametric estimators of monotone boundaries
A Daouia, L Simar
Journal of Multivariate Analysis 96 (2), 311-331, 2005
592005
Regularization of nonparametric frontier estimators
A Daouia, JP Florens, L Simar
Journal of Econometrics 168 (2), 285-299, 2012
542012
Robust nonparametric frontier estimators: qualitative robustness and influence function
A Daouia, A Ruiz-Gazen
Statistica Sinica, 1233-1253, 2006
382006
Extreme M-quantiles as risk measures: From to optimization
A Daouia, S Girard, G Stupfler
Bernoulli 25 (1), 264-309, 2019
372019
Tail expectile process and risk assessment
A Daouia, S Girard, G Stupfler
Bernoulli 26 (1), 531-556, 2020
342020
Data envelope fitting with constrained polynomial splines
A Daouia, H Noh, BU Park
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2016
272016
Functional convergence of quantile-type frontiers with application to parametric approximations
A Daouia, JP Florens, L Simar
Journal of Statistical Planning and Inference 138 (3), 708-725, 2008
262008
Estimating frontier cost models using extremiles
A Daouia, I Gijbels
Exploring Research Frontiers in Contemporary Statistics and Econometrics, 65-81, 2011
242011
Nadaraya’s estimates for large quantiles and free disposal support curves
A Daouia, L Gardes, S Girard
Exploring research frontiers in contemporary statistics and econometrics, 1-22, 2011
212011
Asymptotic representation theory for nonstandard conditional quantiles
A Daouia §
Journal of Nonparametric Statistics 17 (2), 253-268, 2005
192005
Extremiles: A new perspective on asymmetric least squares
A Daouia, I Gijbels, G Stupfler
Journal of the American Statistical Association 114 (527), 1366-1381, 2019
152019
A Γ-moment approach to monotonic boundary estimation
A Daouia, S Girard, A Guillou
Journal of Econometrics 178 (2), 727-740, 2014
152014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20