Παρακολούθηση
Michael Fischer
Michael Fischer
Professor of Computer Science, Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impossibility of distributed consensus with one faulty process
MJ Fischer, NA Lynch, MS Paterson
Journal of the ACM (JACM) 32 (2), 374-382, 1985
66991985
The string-to-string correction problem
RA Wagner, MJ Fischer
Journal of the ACM (JACM) 21 (1), 168-173, 1974
46231974
Parallel prefix computation
RE Ladner, MJ Fischer
Journal of the ACM (JACM) 27 (4), 831-838, 1980
18411980
Propositional modal logic of programs
MJ Fischer, RE Ladner
Proceedings of the ninth annual ACM symposium on theory of computing, 286-294, 1977
18071977
Method and system for error-free data transfer
M Fischer, S Paleologou
US Patent 6,012,159, 2000
14032000
Method and system for reliable broadcasting of data files and streams
WE Steele, M Fischer, S Paleologou
US Patent 6,272,658, 2001
13612001
Computation in networks of passively mobile finite-state sensors
D Angluin, J Aspnes, Z Diamadi, MJ Fischer, R Peralta
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on Principles of …, 2004
7662004
A lower bound for the time to assure interactive consistency
MJ Fischer, NA Lynch
Inf. Process. Lett. 14 (4), 183-186, 1982
6771982
String-matching and other products
MJ Fischer, MS Paterson
6521974
A robust and verifiable cryptographically secure election scheme
JD Cohen, MJ Fischer
Yale University. Department of Computer Science, 1985
6361985
Super-exponential complexity of Presburger arithmetic
MJ Fischer, MO Rabin
Quantifier Elimination and Cylindrical Algebraic Decomposition, 122-135, 1998
5631998
The consensus problem in unreliable distributed systems (a brief survey)
MJ Fischer
International conference on fundamentals of computation theory, 127-140, 1983
5461983
Relations among complexity measures
N Pippenger, MJ Fischer
Journal of the ACM (JACM) 26 (2), 361-381, 1979
4591979
Easy impossibility proofs for distributed consensus problems
MJ Fischer, NA Lynch, M Merritt
Distributed Computing 1, 26-39, 1986
4411986
Economy of description by automata, grammars, and formal systems
AR Meyer, MJ Fischer
12th annual symposium on switching and automata theory (swat 1971), 188-191, 1971
4351971
An improved equivalence algorithm
BA Galler, MJ Fisher
Communications of the ACM 7 (5), 301-303, 1964
4041964
Scalable bias-resistant distributed randomness
E Syta, P Jovanovic, EK Kogias, N Gailly, L Gasser, I Khoffi, MJ Fischer, ...
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 444-460, 2017
3672017
Grammars with macro-like productions
MJ Fischer
9th Annual Symposium on Switching and Automata Theory (swat 1968), 131-142, 1968
3111968
Lambda-calculus schemata
MJ Fischer
Lisp and symbolic computation 6 (3-4), 259-287, 1993
301*1993
Boolean matrix multiplication and transitive closure
MJ Fischer, AR Meyer
12th annual symposium on switching and automata theory (swat 1971), 129-131, 1971
2911971
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20