Παρακολούθηση
kakali glikeria
kakali glikeria
National University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal treatment of kaolin: the effect of mineralogy on the pozzolanic activity
G Kakali, TH Perraki, S Tsivilis, E Badogiannis
Applied clay science 20 (1-2), 73-80, 2001
7662001
Hydration products of C3A, C3S and Portland cement in the presence of CaCO3
G Kakali, S Tsivilis, E Aggeli, M Bati
Cement and concrete Research 30 (7), 1073-1077, 2000
5692000
Portland-limestone cements. Their properties and hydration compared to those of other composite cements
N Voglis, G Kakali, E Chaniotakis, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 27 (2), 191-196, 2005
3612005
Dissolution of aluminosilicate minerals and by-products in alkaline media
C Panagiotopoulou, E Kontori, T Perraki, G Kakali
Journal of Materials Science 42, 2967-2973, 2007
2882007
The effect of natural zeolites on the early hydration of Portland cement
T Perraki, G Kakali, F Kontoleon
Microporous and mesoporous materials 61 (1-3), 205-212, 2003
2692003
The permeability of Portland limestone cement concrete
S Tsivilis, J Tsantilas, G Kakali, E Chaniotakis, A Sakellariou
Cement and concrete research 33 (9), 1465-1471, 2003
2622003
An analysis of the properties of Portland limestone cements and concrete
S Tsivilis, E Chaniotakis, G Kakali, G Batis
Cement and Concrete Composites 24 (3-4), 371-378, 2002
2382002
Metakaolin as supplementary cementitious material: optimization of kaolin to metakaolin conversion
E Badogiannis, G Kakali, S Tsivilis
Journal of thermal analysis and calorimetry 81 (2), 457-462, 2005
2322005
Metakaolin as a main cement constituent. Exploitation of poor Greek kaolins
E Badogiannis, G Kakali, G Dimopoulou, E Chaniotakis, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 27 (2), 197-203, 2005
2252005
The effect of foreign ions on the reactivity of the CaO–SiO2–Al2O3–Fe2O3 system: Part II: Cations
K Kolovos, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Research 32 (3), 463-469, 2002
1622002
The effect of zeolite on the properties and hydration of blended cements
T Perraki, E Kontori, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Composites 32 (2), 128-133, 2010
1522010
Properties and hydration of blended cements with calcareous diatomite
D Kastis, G Kakali, S Tsivilis, MG Stamatakis
Cement and concrete research 36 (10), 1821-1826, 2006
1252006
Ash properties of some dominant Greek forest species
S Liodakis, G Katsigiannis, G Kakali
Thermochimica Acta 437 (1-2), 158-167, 2005
1012005
The effect of foreign ions on the reactivity of the CaO–SiO2–Al2O3–Fe2O3 system: Part I. Anions
K Kolovos, P Loutsi, S Tsivilis, G Kakali
Cement and Concrete Research 31 (3), 425-429, 2001
1012001
Use of mineral admixtures to improve the resistance of limestone cement concrete against thaumasite form of sulfate attack
A Skaropoulou, K Sotiriadis, G Kakali, S Tsivilis
Cement and Concrete Composites 37, 267-275, 2013
992013
Use of mineral admixtures to prevent thaumasite formation in limestone cement mortar
S Tsivilis, G Kakali, A Skaropoulou, JH Sharp, RN Swamy
Cement and Concrete Composites 25 (8), 969-976, 2003
972003
A study on the hydration of Portland limestone cement by means of TG
S Tsivilis, G Kakali, E Chaniotakis, A Souvaridou
Journal of thermal analysis and calorimetry 52, 863-870, 1998
951998
Sol–gel preparation of 2CaO· SiO2
R Chrysafi, T Perraki, G Kakali
Journal of the European Ceramic Society 27 (2-3), 1707-1710, 2007
932007
The effect of clinker and limestone quality on the gas permeability, water absorption and pore structure of limestone cement concrete
S Tsivilis, E Chaniotakis, G Batis, C Meletiou, V Kasselouri, G Kakali, ...
Cement and concrete composites 21 (2), 139-146, 1999
931999
Hydration of ordinary portland cements made from raw mix containing transition element oxides
G Kakali, S Tsivilis, A Tsialtas
Cement and concrete research 28 (3), 335-340, 1998
851998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20