Παρακολούθηση
Eleftherios Kayafas
Eleftherios Kayafas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A license plate-recognition algorithm for intelligent transportation system applications
CNE Anagnostopoulos, IE Anagnostopoulos, V Loumos, E Kayafas
IEEE Transactions on Intelligent transportation systems 7 (3), 377-392, 2006
10402006
License plate recognition from still images and video sequences: A survey
CNE Anagnostopoulos, IE Anagnostopoulos, ID Psoroulas, V Loumos, ...
IEEE Transactions on intelligent transportation systems 9 (3), 377-391, 2008
9002008
Vehicle logo recognition using a sift-based enhanced matching scheme
AP Psyllos, CNE Anagnostopoulos, E Kayafas
IEEE transactions on intelligent transportation systems 11 (2), 322-328, 2010
2812010
Vehicle model recognition from frontal view image measurements
A Psyllos, CN Anagnostopoulos, E Kayafas
Computer Standards & Interfaces 33 (2), 142-151, 2011
1702011
Operator context scanning to support high segmentation rates for real time license plate recognition
I Giannoukos, CN Anagnostopoulos, V Loumos, E Kayafas
Pattern Recognition 43 (11), 3866-3878, 2010
992010
A computer vision approach for textile quality control
C Anagnostopoulos, D Vergados, E Kayafas, V Loumos, ...
The Journal of Visualization and Computer Animation 12 (1), 31-44, 2001
682001
Enhanced partial discharges due to temperature increase in the combined system of a solid-liquid dielectric
C Dervos, PD Bourkas, EA Kayafas, IA Stathopulos
IEEE transactions on electrical insulation 25 (3), 469-474, 1990
581990
Classifying Web pages employing a probabilistic neural network
I Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, V Loumos, E Kayafas
IEE Proceedings-Software 151 (3), 139-150, 2004
572004
Change management, a critical success factor for e-government
A Papantoniou, E Hattab, F Afrati, E Kayafas, V Loumos
12th international workshop on database and expert systems applications, 402-406, 2001
462001
Collaborative e-learning environments enhanced by wiki technologies
I Giannoukos, I Lykourentzou, G Mpardis, V Nikolopoulos, V Loumos, ...
Proceedings of the 1st international conference on PErvasive Technologies …, 2008
422008
M-SIFT: A new method for Vehicle Logo Recognition
A Psyllos, CN Anagnostopoulos, E Kayafas
2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety …, 2012
382012
A template-guided approach to vehicle surveillance and access control
C Anagnostopoulos, T Alexandropoulos, S Boutas, V Loumos, E Kayafas
IEEE Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2005., 534-539, 2005
332005
Intelligent traffic management through MPEG-7 vehicle flow surveillance
C Anagnostopoulos, T Alexandropoulos, V Loumos, E Kayafas
IEEE John Vincent Atanasoff 2006 International Symposium on Modern Computing …, 2006
312006
High-frequency current oscillations in solid dielectrics
C Dervos, PD Bourkas, EA Kayafas
Journal of Physics D: Applied Physics 22 (2), 316, 1989
311989
Potential Profile of Dielectrics during High‐Voltage Pulse Application
C Dervos, PD Bourkas, EA Kayafas
physica status solidi (a) 112 (1), 123-130, 1989
301989
Using sliding concentric windows for license plate segmentation and processing
C Anagnostopoulos, I Anagnostopoulos, G Tsekouras, G Kouzas, ...
IEEE Workshop on Signal Processing Systems Design and Implementation, 2005 …, 2005
282005
Implementing a customised meta-search interface for user query personalisation
I Anagnostopoulos, I Psoroulas, V Loumos, E Kayafas
ITI 2002. Proceedings of the 24th International Conference on Information …, 2002
262002
High performance computing algorithms for textile quality control
C Anagnostopoulos, I Anagnostopoulos, D Vergados, G Kouzas, ...
Mathematics and Computers in Simulation 60 (3-5), 389-400, 2002
252002
Specified current in emergency load switches
PD Bourkas, EA Kayafas, AV Machias
IEE Proceedings C (Generation, Transmission and Distribution) 135 (4), 330-333, 1988
251988
Vehicle authentication from digital image measurements
A Psyllos, CN Anagnostopoulos, E Kayafas
16th IMEKO TC4 Symposium, 2008
242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20