Παρακολούθηση
Marco Brambilla
Marco Brambilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model-driven software engineering in practice
M Brambilla, J Cabot, M Wimmer
Synthesis Lectures on Software Engineering 1 (1), 1-182, 2012
1577*2012
Morgan Kaufmann series in data management systems: Designing data-intensive Web applications
S Ceri, P Fraternali, A Bongio, M Brambilla, S Comai, M Matera
Morgan Kaufmann, 2003
8122003
Process modeling in web applications
M Brambilla, S Ceri, P Fraternali, I Manolescu
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 15 (4), 360-409, 2006
2292006
Choosing the right crowd: expert finding in social networks
A Bozzon, M Brambilla, S Ceri, M Silvestri, G Vesci
Proceedings of the 16th international conference on extending database …, 2013
2222013
Interaction flow modeling language: Model-driven UI engineering of web and mobile apps with IFML
M Brambilla, P Fraternali
Morgan Kaufmann, 2014
1702014
Model-driven design and deployment of service-enabled web applications
I Manolescu, M Brambilla, S Ceri, S Comai, P Fraternali
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 5 (3), 439-479, 2005
1502005
Answering search queries with crowdsearcher
A Bozzon, M Brambilla, S Ceri
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 1009-1018, 2012
1422012
Liquid query: multi-domain exploratory search on the web
A Bozzon, M Brambilla, S Ceri, P Fraternali
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 161-170, 2010
1092010
BPMN and design patterns for engineering social BPM solutions
M Brambilla, P Fraternali, C Vaca
International Conference on Business Process Management, 219-230, 2011
1032011
Combining social web and BPM for improving enterprise performances: the BPM4People approach to social BPM
M Brambilla, P Fraternali, CK Vaca Ruiz
Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, 223-226, 2012
992012
Web information retrieval
S Ceri, A Bozzon, M Brambilla, E Della Valle, P Fraternali, S Quarteroni
Springer Science & Business Media, 2013
962013
Exception handling in workflow-driven web applications
M Brambilla, S Ceri, S Comai, C Tziviskou
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 170-179, 2005
952005
Designing web applications with WebML and WebRatio
M Brambilla, S Comai, P Fraternali, M Matera
Web Engineering: Modelling and Implementing Web Applications, 221-261, 2008
932008
Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience
M Brambilla, P Fraternali
Science of Computer Programming 89, 71-87, 2014
912014
Model-driven design and development of semantic Web service applications
M Brambilla, S Ceri, FM Facca, I Celino, D Cerizza, ED Valle
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 8 (1), 3-es, 2007
902007
Extending the interaction flow modeling language (IFML) for model driven development of mobile applications front end
M Brambilla, A Mauri, E Umuhoza
International Conference on Mobile Web and Information Systems, 176-191, 2014
892014
Reactive crowdsourcing
A Bozzon, M Brambilla, S Ceri, A Mauri
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 153-164, 2013
892013
SPECIFICATION AND DESIGN OF WORKFLOW-DRIVEN HYPERTEXTSa
M Brambilla, S Ceri, S Comai, P Fraternali, I Manolescu
Journal of Web Engineering, 163-182, 2003
892003
Webratio 5: An eclipse-based case tool for engineering web applications
R Acerbis, A Bongio, M Brambilla, S Butti
International Conference on Web Engineering, 501-505, 2007
812007
A software engineering approach to design and development of semantic web service applications
M Brambilla, I Celino, S Ceri, D Cerizza, ED Valle, FM Facca
International Semantic Web Conference, 172-186, 2006
802006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20