Παρακολούθηση
Qasem Al-Radaideh
Qasem Al-Radaideh
Professor of Data Science (Data Mining), Yarmouk University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yu.edu.jo - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mining Student Data Using Decision Trees
QA Al-Radaideh, EM Al-Shawakfa, MI Al-Najjar
The 7th International Arab Conference on Information Technology (ACIT2006) 2006, 2006
3442006
A Comparison Study between Data Mining Tools over some Classification Methods
AH Wahbeh, QA Al-Radaideh, MN Al-Kabi, EM Al-Shawakfa
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2011
1852011
Using Data Mining Techniques to Build a Classification Model for Predicting Employees Performance
QA Al-Radaideh, E Al Nagi
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 3 (2), 2012
1352012
Using Data Mining Techniques to Build a Classification Model for Predicting Employees Performance
QA Al-Radaideh, A Eman
International Journal of Advanced Computer Science and Applications, pp144-151, 2012
1312012
Predictiong Stock Prices Using Data Mining Techniques
Q Al-Radaideh, A Abu Assaf, E Alnagi
The International Arab Conference on Information Technology (ACIT’2013) 2013, 2013
96*2013
Using N‐grams for Arabic text searching
SH Mustafa, QA Al‐Radaideh
Journal of the American Society for Information Science and Technology 55 …, 2004
682004
Integrating associative rule-based classification with Naïve Bayes for text classification
W Hadi, QA Al-Radaideh, S Alhawari
Applied Soft Computing 69, 344-356, 2018
642018
A hybrid approach for arabic text summarization using domain knowledge and genetic algorithms
QA Al-Radaideh, DQ Bataineh
Cognitive Computation 10 (4), 651-669, 2018
572018
The Effect of Stemming on Arabic Text Classification: An Empirical Study
A Wahbeh, M Al-Kabi, Q Al-Radaideh, E Al-Shawakfa, I Alsmadi
International Journal of Information Retrieval Research 1 (3), 54-70, 2011
49*2011
Automatic Extraction of Ontological Relations from Arabic Text
MGH Al-Zamil, QA Al-Radaideh
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2014
482014
A Classification Model for Predicting the Suitable Study Track for School Students
QA Al-Radaideh, A Al Ananbeh, E Al-Shawakfa
International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences 8 (2), 247-252, 2011
43*2011
QArabPro: A rule based question answering system for reading comprehension tests in Arabic
M Akour, S Abufardeh, K Magel, Q Al-Radaideh
American Journal of Applied Sciences 8 (6), 652-661, 2011
392011
A Multi-Label Classification Approach Based on Correlations Among Labels
R Alazaidah, F Thabtah, Q Al-Radaideh
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2015
372015
Approximate Reduct Computation by Rough Sets based Attribute Weighting
Q Al-Radaideh, MN Sulaiman, MH Selamat, H Ibrahim
IEEE International Conference on Granular Computing 2005 2, 383-386 Vol. 2, 2005
372005
Application of rough set-based feature selection for Arabic sentiment analysis
QA Al-Radaideh, GY Al-Qudah
Cognitive Computation 9 (4), 436-445, 2017
352017
Benchmarking and Assessing the Performance of Arabic Stemmers
MN Al-Kabi, QA Al-Radaideh, KW Akkawi
Journal of Information Science 37 (2), 111-119, 2011
332011
An Arabic text categorization approach using term weighting and multiple reducts
QA Al-Radaideh, MA Al-Abrat
Soft Computing 23 (14), 5849-5863, 2019
292019
Usability Evaluation of Online News Websites: A User Perspective Approach
Q Al-Radaideh, E Abu-Shanab, S Hamam, H Abu-Salem
International Journal of Human and Social Sciences 6 (2), 114-122, 2011
292011
An associative rule-based classifier for Arabic medical text
QA Al-Radaideh, SS Al-Khateeb
International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining 3 (3-4), 255-273, 2015
272015
Rough Set Theory for Arabic Sentiment Classification
QA Al-Radaideh, LM Twaiq
2014 International Conference on Future Internet of Things and Cloud 2014 …, 2014
21*2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20