Παρακολούθηση
Sotiria Baki
Sotiria Baki
Dept. of Water Resources Management, School of Civil Engineering, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HESS Opinions:" Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 13 (2), 247-257, 2009
314*2009
HESS Opinions," Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology & Earth System Sciences 13 (2), 247-257, 2009
314*2009
Designing water demand management schemes using a socio-technical modelling approach
S Baki, E Rozos, C Makropoulos
Science of The Total Environment 622, 1590-1602, 2018
372018
Tools for Energy Footprint Assessment in Urban Water Systems
S Baki, C Makropoulos
Procedia Engineering 89, 548-556, 2014
292014
EXPLORING THE LINK BETWEEN URBAN DEVELOPMENT AND WATER DEMAND: THE IMPACT OF WATER-AWARE TECHNOLOGIES AND OPTIONS
E Rozos, S Baki, D Bouziotas, C Makropoulos
202011
Integrated modelling for river basin management planning
E Safiolea, S Baki, C Makropoulos, JF Deliège, P Magermans, ...
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management 164 (8 …, 2011
182011
A hybrid artificial intelligence modelling framework for the simulation of the complete, socio-technical, urban water system
S Baki, I Koutiva, C Makropoulos
2012 International Congress on Environmental Modelling and Software …, 2012
152012
Management tools for hydro energy interventions in water supply systems
J Frijns, EC Marchet, N Carriço, D Covas, AJ Monteiro, HM Ramos, ...
Water Practice and Technology 10 (2), 214-228, 2015
122015
An Integrated, Multi-modelling Approach for the Assessment of Water Quality: Lessons from the Pinios River Case in Greece.
C Makropoulos, E Safiolea, S Baki, E Douka, A Stamou, M Mimikou
2010 International Congress on Environmental Modelling and Software …, 2010
112010
Intervention concepts for energy saving, recovery and generation from the urban water system
J Frijns, A Monteiro, M de Graaff, N Carriço, D Covas, E Cabrera Marcet, ...
92014
The TRUST approach for the Transition to Sustainability of Urban Water Services: the water scarcity cluster
V Di Federico, C Makropoulos, A Monteiro, T Liserra, S Baki, A Galvão
Intelligent Distribution for Efficient Affordable Supplies, 2014
22014
Greening Agkistri island: A three-theme approach
C Makropoulos, K Hadjibiros, S Baki
12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST …, 2011
22011
Whole cycle urban water management in small sustainable communities: the case of the “green” island of Agistri, Greece
S Baki, C Makropoulos
12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST …, 2011
12011
A web-based application for the spatiotemporal monitoring of the impact of nature-based solutions on the urban environment and the well-being of citizens: the euPOLIS …
E Marinou, K Fotiou, G Voskopoulos, E Protopapadakis, E Sardis, S Baki, ...
Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2023
2023
Investigating the implementation of NBS using an urban water metabolism approach: The case of Ralleion School
Baki S., Niadas I., Tsantilas T., Manouri S., Makropoulos C.
Water Innovation and Circularity Conference (WICC), 2023
2023
NBS efficiency-informed urban upscaling methodology: the euPOLIS approach
S Baki, A Kazantzi, C Makropoulos
EGU23, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16