Παρακολούθηση
George Sidiropoulos
George Sidiropoulos
MPhil graduate with honours, MLV Research Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiemt.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social robots in special education: A systematic review
GA Papakostas, GK Sidiropoulos, CI Papadopoulou, E Vrochidou, ...
Electronics 10 (12), 1398, 2021
492021
Distance special education delivery by social robots
C Lytridis, C Bazinas, G Sidiropoulos, GA Papakostas, VG Kaburlasos, ...
Electronics 9 (6), 1034, 2020
312020
Feature extraction for finger-vein-based identity recognition
GK Sidiropoulos, P Kiratsa, P Chatzipetrou, GA Papakostas
Journal of Imaging 7 (5), 89, 2021
292021
Estimating children engagement interacting with robots in special education using machine learning
GA Papakostas, GK Sidiropoulos, C Lytridis, C Bazinas, VG Kaburlasos, ...
Mathematical Problems in Engineering 2021 (1), 9955212, 2021
192021
Crowd simulation for crisis management: The outcomes of the last decade
G Sidiropoulos, C Kiourt, L Moussiades
Machine Learning with Applications 2, 100009, 2020
192020
Effectiveness of a robot-assisted psychological intervention for children with autism spectrum disorder
V Holeva, VA Nikopoulou, C Lytridis, C Bazinas, P Kechayas, ...
Journal of Autism and Developmental Disorders 54 (2), 577-593, 2024
162024
Reinforcement learning in game industry—Review, prospects and challenges
K Souchleris, GK Sidiropoulos, GA Papakostas
Applied Sciences 13 (4), 2443, 2023
112023
Interpretable deep learning for marble tiles sorting.
AG Ouzounis, GK Sidiropoulos, GA Papakostas, IT Sarafis, A Stamkos, ...
DeLTA, 101-108, 2021
112021
Behavioral data analysis of robot-assisted autism spectrum disorder (ASD) interventions based on lattice computing techniques
C Lytridis, VG Kaburlasos, C Bazinas, GA Papakostas, G Sidiropoulos, ...
Sensors 22 (2), 621, 2022
102022
Texture analysis for machine learning based marble tiles sorting
GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, GA Papakostas, IT Sarafis, A Stamkos, ...
2021 IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference …, 2021
92021
Social robots in special education: current status and future challenges
G PAPAKOSTAS, G SIDIROPOULOS, M BELLA, V KABURLASOS
The Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics …, 2018
92018
Towards robotic marble resin application: crack detection on marble using deep learning
E Vrochidou, GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, A Lampoglou, I Tsimperidis, ...
Electronics 11 (20), 3289, 2022
82022
Measuring engagement level in child-robot interaction using machine learning based data analysis
GK Sidiropoulos, GA Papakostas, C Lytridis, C Bazinas, VG Kaburlasos, ...
2020 international conference on data analytics for business and industry …, 2020
72020
Gender identification through facebook data analysis using machine learning techniques
PI Kiratsa, GK Sidiropoulos, EV Badeka, CI Papadopoulou, AP Nikolaou, ...
Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, 117-120, 2018
62018
Audio Signal Recognition Based on Intervals’ Numbers (INs) Classification Techniques
C Lytridis, E Vrochidou, G Sidiropoulos, GA Papakostas, VG Kaburlasos, ...
2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2019
52019
Hand-crafted and learned feature aggregation for visual marble tiles screening
GK Sidiropoulos, AG Ouzounis, GA Papakostas, A Lampoglou, IT Sarafis, ...
Journal of Imaging 8 (7), 191, 2022
32022
Text classification using intuitionistic fuzzy set measures—an evaluation study
GK Sidiropoulos, N Diamianos, KD Apostolidis, GA Papakostas
Information 13 (5), 235, 2022
32022
Machine Biometrics-Towards Identifying Machines in a Smart City Environment
GK Sidiropoulos, GA Papakostas
2021 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), 0197-0201, 2021
32021
Synergy of intelligent algorithms for efficient child-robot interaction in special education: A feasibility study
GK Sidiropoulos, C Bazinas, C Lytridis, GA Papakostas, VG Kaburlasos, ...
Robotics in Education: Methodologies and Technologies, 98-105, 2021
32021
Fsmpy: A Fuzzy Set Measures Python Library
GK Sidiropoulos, KD Apostolidis, N Damianos, GA Papakostas
Information 13 (2), 64, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20