Παρακολούθηση
Irena Orovic
Irena Orovic
Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimedia signals and systems: Basic and advanced algorithms for signal processing
S Stanković, I Orović, E Sejdić
Springer, 2015
223*2015
Compressive sensing based separation of nonstationary and stationary signals overlapping in time-frequency
L Stanković, I Orović, S Stanković, M Amin
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (18), 4562-4572, 2013
1772013
A new approach for classification of human gait based on time-frequency feature representations
I Orović, S Stanković, M Amin
Signal Processing 91 (6), 1448-1456, 2011
1182011
Compressive sensing meets time–frequency: An overview of recent advances in time–frequency processing of sparse signals
E Sejdić, I Orović, S Stanković
Digital signal processing 77, 22-35, 2018
1152018
An automated signal reconstruction method based on analysis of compressive sensed signals in noisy environment
S Stanković, I Orović, L Stanković
Signal Processing 104, 43-50, 2014
1112014
Robust time-frequency analysis based on the L-estimation and compressive sensing
L Stanković, S Stanković, I Orović, MG Amin
IEEE Signal Processing Letters 20 (5), 499-502, 2013
1022013
Compressive sensing in signal processing: algorithms and transform domain formulations
I Orović, V Papić, C Ioana, X Li, S Stanković
Mathematical Problems in Engineering 2016, 2016
902016
Multiwindow S-method for instantaneous frequency estimation and its application in radar signal analysis
I Orović, S Stanković, T Thayaparan, LJ Stanković
IET Signal Processing 4 (4), 363-370, 2010
892010
A tutorial on sparse signal reconstruction and its applications in signal processing
L Stanković, E Sejdić, S Stanković, M Daković, I Orović
Circuits, Systems, and Signal Processing 38, 1206-1263, 2019
782019
A virtual instrument for time-frequency analysis of signals with highly nonstationary instantaneous frequency
I Orovic, M Orlandic, S Stankovic, Z Uskokovic
IEEE transactions on Instrumentation and Measurement 60 (3), 791-803, 2010
672010
An application of multidimensional time-frequency analysis as a base for the unified watermarking approach
S Stankovic, I Orovic, N Zaric
IEEE Transactions on Image Processing 19 (3), 736-745, 2009
662009
Relationship between the robust statistics theory and sparse compressive sensed signals reconstruction
S Stanković, L Stanković, I Orović
IET Signal Processing 8 (3), 223-229, 2014
562014
Time–frequency‐based instantaneous frequency estimation of sparse signals from incomplete set of samples
I Orović, S Stanković, T Thayaparan
IET Signal Processing 8 (3), 239-245, 2014
542014
Gradient‐based signal reconstruction algorithm in Hermite transform domain
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Electronics letters 52 (1), 41-43, 2016
532016
L-statistics based modification of reconstruction algorithms for compressive sensing in the presence of impulse noise
S Stanković, I Orović, M Amin
Signal Processing 93 (11), 2927-2931, 2013
532013
General form of time-frequency distribution with complex-lag argument
S Stankovic, N Zaric, I Orovic, C Ioana
Electronics Letters 44 (11), 699-700, 2008
502008
On some common compressive sensing recovery algorithms and applications-Review paper
A Draganic, I Orovic, S Stankovic
arXiv preprint arXiv:1705.05216, 2017
492017
On the parameterization of Hermite transform with application to the compression of QRS complexes
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Signal Processing 131, 113-119, 2017
452017
Effects of Cauchy integral formula discretization on the precision of IF estimation: Unified approach to complex-lag distribution and its counterpart L-form
S Stankovic, I Orovic, C Ioana
IEEE Signal Processing Letters 16 (4), 327-330, 2009
422009
Time-frequency analysis of micro-Doppler signals based on compressive sensing
L Stankovic, S Stankovic, I Orovic, YD Zhang, M Amin
Compressive Sensing for Urban Radars, 283-326, 2014
412014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20