Παρακολούθηση
Xing Li
Xing Li
Tsinghua University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cernet.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IPv6 addressing of IPv4/IPv6 translators
C Bao, C Huitema, M Bagnulo, M Boucadair, X Li
308*2010
IP/ICMP translation algorithm
X Li, C Bao, F Baker
2522011
K. Yin," Framework for IPv4
F Baker, X Li, C Bao
IPv6 Translation", RFC 6144, 2011
176*2011
Understanding graph sampling algorithms for social network analysis
T Wang, Y Chen, Z Zhang, T Xu, L Jin, P Hui, B Deng, X Li
2011 31st international conference on distributed computing systems …, 2011
1332011
Softwire problem statement
X Li, S Dawkins, D Ward, A Durand
1122007
Distributed PageRank computation based on iterative aggregation-disaggregation methods
Y Zhu, S Ye, X Li
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
1032005
Source address validation: Architecture and protocol design
J Wu, G Ren, X Li
2007 IEEE International Conference on Network Protocols, 276-283, 2007
1002007
A source address validation architecture (sava) testbed and deployment experience
J Wu, J Bi, X Li, G Ren, K Xu, M Williams
922008
The China Education and Research Network (CERNET) IVI translation design and deployment for the IPv4/IPv6 coexistence and transition
X Li, C Bao, M Chen, H Zhang, J Wu
882011
Dynamic optimization of IEEE 802.11 CSMA/CA based on the number of competing stations
H Ma, X Li, H Li, P Zhang, S Luo, C Yuan
2004 IEEE International Conference on Communications (IEEE Cat. No …, 2004
852004
Understanding current IPv6 performance: a measurement study
Y Wang, S Ye, X Li
10th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'05), 71-76, 2005
842005
Concept based query expansion using wordnet
J Zhang, B Deng, X Li
2009 International e-Conference on Advanced Science and Technology, 52-55, 2009
812009
Hybrid overlay structure based on random walks
R Tian, Y Xiong, Q Zhang, B Li, BY Zhao, X Li
Peer-to-Peer Systems IV: 4th International Workshop, IPTPS 2005, Ithaca, NY …, 2005
772005
Template detection for large scale search engines
L Chen, S Ye, X Li
Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing, 1094-1098, 2006
762006
Softwire mesh framework
J Wu, Y Cui, C Metz, E Rosen
752009
Robust and efficient path diversity in application-layer multicast for video streaming
R Tian, Q Zhang, Z Xiang, Y Xiong, X Li, W Zhu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 15 (8), 961-972, 2005
752005
Phoenix: A weight-based network coordinate system using matrix factorization
Y Chen, X Wang, C Shi, EK Lua, X Fu, B Deng, X Li
IEEE Transactions on Network and Service Management 8 (4), 334-347, 2011
742011
Thwarting zero-day polymorphic worms with network-level length-based signature generation
L Wang, Z Li, Y Chen, Z Fu, X Li
IEEE/ACM Transactions on networking 18 (1), 53-66, 2009
612009
Grouping web image search result
XJ Wang, WY Ma, QC He, X Li
Proceedings of the 12th annual ACM international conference on Multimedia …, 2004
602004
A peer-to-peer traffic identification method using machine learning
H Liu, W Feng, Y Huang, X Li
2007 International Conference on Networking, Architecture, and Storage (NAS …, 2007
592007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20