Παρακολούθηση
Larry Rudolph
Larry Rudolph
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.MIT.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The NYU ultracomputer—Designing an MIMD shared memory parallel computer
Gottlieb, Grishman, Kruskal, McAuliffe, Rudolph, Snir
IEEE Transactions on computers 100 (2), 175-189, 1983
11631983
Theory and practice in parallel job scheduling
DG Feitelson, L Rudolph, U Schwiegelshohn, KC Sevcik, P Wong
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing: IPPS'97 Processing …, 1997
1067*1997
Competitive snoopy caching
AR Karlin, MS Manasse, L Rudolph, DD Sleator
Algorithmica 3, 79-119, 1988
9861988
Dynamic partitioning of shared cache memory
GE Suh, L Rudolph, S Devadas
The Journal of Supercomputing 28 (1), 7-26, 2004
5382004
Gang scheduling performance benefits for fine-grain synchronization
DG Feitelson, L Rudolph
Journal of Parallel and distributed Computing 16 (4), 306-318, 1992
4671992
A new memory monitoring scheme for memory-aware scheduling and partitioning
GE Suh, S Devadas, L Rudolph
Proceedings Eighth International Symposium on High Performance Computer …, 2002
4172002
Basic techniques for the efficient coordination of very large numbers of cooperating sequential processors
A Gottlieb, BD Lubachevsky, L Rudolph
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 5 (2), 164-189, 1983
4021983
A complexity theory of efficient parallel algorithms
CP Kruskal, L Rudolph, M Snir
Theoretical Computer Science 71 (1), 95-132, 1990
3631990
The power of parallel prefix
CP Kruskal, L Rudolph, M Snir
IEEE Transactions on Computers 100 (10), 965-968, 1985
3611985
Dynamic decentralized cache schemes for MIMD parallel processors
L Rudolph, Z Segall
Proceedings of the 11th Annual International Symposium on Computer …, 1984
3501984
Toward convergence in job schedulers for parallel supercomputers
DG Feitelson, L Rudolph
Workshop on job scheduling strategies for parallel processing, 1-26, 1996
3121996
Implementation matters in deep policy gradients: A case study on ppo and trpo
L Engstrom, A Ilyas, S Santurkar, D Tsipras, F Janoos, L Rudolph, ...
arXiv preprint arXiv:2005.12729, 2020
2942020
Parallel job scheduling: Issues and approaches
DG Feitelson, L Rudolph
Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing, 1-18, 1995
2751995
Metrics and benchmarking for parallel job scheduling
DG Feitelson, L Rudolph
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing: IPPS/SPDP'98 Workshop …, 1998
2711998
A simple load balancing scheme for task allocation in parallel machines
L Rudolph, M Slivkin-Allalouf, E Upfal
Proceedings of the third annual ACM symposium on Parallel algorithms and …, 1991
2631991
Efficient synchronization of multiprocessors with shared memory
CP Kruskal, L Rudolph, M Snir
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 10 (4), 579-601, 1988
2251988
Distributed hierarchical control for parallel processing
DG Feitelson, L Rudolph
Computer 23 (5), 65-77, 1990
2121990
Analytical cache models with applications to cache partitioning
GE Suh, S Devadas, L Rudolph
ACM International Conference on Supercomputing 25th Anniversary Volume, 323-334, 2001
2072001
PIE-a programming and instrumentation environment for parallel processing
Z Segall, L Rudolph
Carnegie Mellon University, 1985
1831985
Bluetooth essentials for programmers
AS Huang, L Rudolph
Cambridge University Press, 2007
1732007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20