Παρακολούθηση
Perikles  Papadopoulos
Perikles Papadopoulos
Άλλα ονόματαPericles Papadopoulos, Periklis Papadopoulos, P Papadopoulos
Department of Electrical and Electronics Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global existence and blow-up results for an equation of Kirchhoff type on
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
652001
Electricity demand and carbon emission in power generation under high penetration of electric vehicles. A European Union perspective
E Gryparis, P Papadopoulos, HC Leligou, CS Psomopoulos
Energy Reports 6, 475-486, 2020
552020
Bitcoin value analysis based on cross-correlations
S Vassiliadis, P Papadopoulos, M Rangoussi, T Konieczny, J Gralewski
Journal of Internet Banking and Commerce 22 (S7), 1, 2017
502017
Central manifold theory for the generalized equation of Kirchhoff strings on Rn
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 61 (8), 1343-1362, 2005
202005
Compact invariant sets for some quasilinear nonlocal Kirchhoff strings on ℝ N
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
Applicable Analysis 87 (2), 133-148, 2008
142008
A universal physics-based model describing COVID-19 dynamics in Europe
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, M P. Hanias, M Kampitakis, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (18), 6525, 2020
132020
Bank Oligopoly Competition Analysis Using a Differential Equations Model
M Chalikias, P Lalou, P Papadopoulos, M Skordoulis, S Fatouros
accepted for publication in International Journal of Operational Research, 2017
82017
A probabilistic evaluation of sales expansion
P Lalou, M Chalikias, M Skordoulis, P Papadopoulos, S Fatouros
Proceedings of 5th International Symposium and 27th National Conference of …, 2016
82016
Strong global attractor for a quasilinear nonlocal wave equation on.
PG Papadopoulos, NM Stavrakakis
Electronic Journal of Differential Equations (EJDE)[electronic only] 2006 …, 2006
82006
Criticality in epidemic spread: An application in the case of COVID19 infected population
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31 (4), 2021
72021
Decentralized Blockchain-Based IoT Data Marketplaces
J Christidis, PA Karkazis, P Papadopoulos, HC Leligou
Journal of Sensor and Actuator Networks 11 (3), 39, 2022
42022
Tachyons and solitons in spontaneous symmetry breaking in the frame of field theory
Y Contoyiannis, MP Hanias, P Papadopoulos, SG Stavrinides, ...
Symmetry 13 (8), 1358, 2021
42021
Spontaneous symmetry breaking in the phase space
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, M Kampitakis, MP Hanias, SM Potirakis, ...
Physica Scripta 96 (7), 075204, 2021
42021
Approximate greatest common divisor of many polynomials and pseudo-spectrum
S Fatouros, N Karcanias, D Christou, P Papadopoulos
IFAC Proceedings Volumes 46 (2), 623-628, 2013
42013
Global existence and energy decay for mildly degenerate Kirchhoff’s equations on ℝ N
PG Papadopoulos, M Karamolengos, A Pappas
Journal of Interdisciplinary Mathematics 12 (6), 767-783, 2009
42009
Diffraction-like stratified magnetic field in a device of circular rings
Y Contoyiannis, SM Potirakis, P Papadopoulos, M Kampitakis
Journal of Applied Physics 129 (1), 2021
32021
On the effectiveness of imposing restrictive measures in a graded Self-Organized Criticality epidemic spread model the case of COVID-19
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
arXiv preprint arXiv:2004.00682, 2020
32020
The optimal lower bound for a polynomial norm which is a product of linear and continuous forms in a Hilbert space
A Pappas, P Papadopoulos, E Theofili
Non-linear Functional Analysis and Applications 20, 79-95, 2015
32015
A New Symbolic Time Series Analysis Method Based on Time-to-Space Mapping, through a Symmetric Magnetic Field, Quantized by Prime Numbers
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, NL Matiadou, SM Potirakis
Symmetry 14 (11), 2366, 2022
22022
Application of the method of parallel trajectories on modeling the dynamics of COVID-19 third wave
Y Contoyiannis, SG Stavrinides, MP Hanias, M Kampitakis, ...
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 32 (1), 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20