Παρακολούθηση
K Kottari
K Kottari
PhD Student, University of Thessaly, Department of Computer Science and Biomedical Informatics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pose recognition using convolutional neural networks on omni-directional images
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Neurocomputing 280, 23-31, 2018
252018
Real-time fall detection using uncalibrated fisheye cameras
KN Kottari, KK Delibasis, IG Maglogiannis
IEEE transactions on cognitive and developmental systems 12 (3), 588-600, 2019
212019
Geodesically-corrected Zernike descriptors for pose recognition in omni-directional images
KK Delibasis, SV Georgakopoulos, K Kottari, VP Plagianakos, ...
Integrated Computer-Aided Engineering 23 (2), 185-199, 2016
202016
Improving the performance of convolutional neural network for skin image classification using the response of image analysis filters
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Neural Computing and Applications 31, 1805-1822, 2019
132019
Detection of malignant melanomas in dermoscopic images using convolutional neural network with transfer learning
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
122017
Real time vision-based measurements for quality control of industrial rods on a moving conveyor
K Kottari, K Delibasis, V Plagianakos
Multimedia Tools and Applications 77, 9307-9324, 2018
92018
Automated detection of streaks in dermoscopy images
K Delibasis, K Kottari, I Maglogiannis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 11th IFIP WG 12.5 …, 2015
92015
Assessing image analysis filters as augmented input to convolutional neural networks for image classification
K Delibasis, I Maglogiannis, S Georgakopoulos, K Kottari, V Plagianakos
Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2018: 27th …, 2018
42018
Real time measurements for quality control of industrial rod manufacturing
K Kottari, K Delibasis, V Plagianakos
2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST …, 2016
42016
Convolutional neural networks for pose recognition in binary omni-directional images
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 12th IFIP WG 12.5 …, 2016
32016
Fish-eye camera video processing and trajectory estimation using 3d human models
K Kottari, K Delibasis, V Plagianakos, I Maglogiannis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 10th IFIP WG 12.5 …, 2014
32014
Shape reconstruction using fisheye and projective cameras
K Kottari, K Delibasis
2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST …, 2016
22016
Multi-pose Volume Reconstruction Across Arbitrary Trajectory from Multiple Fisheye Cameras
K Kottari, K Delibasis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 11th IFIP WG 12.5 …, 2015
12015
Assessing Image Analysis Filters as Augmented Input to Convolutional Neural Networks for Image Classification
K Kottari, V Plagianakos
2018
Camera Calibration Methods for Computer Vision Applications
K Kottari
Informatics and Computational Biomedicine, School of Science, University of …, 2016
2016
Human Parametric Model’s Construction for Activity Recognition in Video
K Kottari
Computer Science and Biomedical Informatics, School of Science, University …, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16