Παρακολούθηση
Richard Demo Souza
Richard Demo Souza
Department of Electrical and Electronics Engineering - Federal University of Santa Catarina (UFSC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufsc.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of machine learning techniques applied to self-organizing cellular networks
PV Klaine, MA Imran, O Onireti, RD Souza
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2392-2431, 2017
5602017
Performance of transmit antenna selection physical layer security schemes
H Alves, RD Souza, M Debbah, M Bennis
IEEE Signal Processing Letters 19 (6), 372-375, 2012
2732012
Massive wireless energy transfer: Enabling sustainable IoT toward 6G era
OLA López, H Alves, RD Souza, S Montejo-Sánchez, EMG Fernández, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (11), 8816-8835, 2021
1722021
Energy efficiency analysis of some cooperative and non-cooperative transmission schemes in wireless sensor networks
GG de Oliveira Brante, MT Kakitani, RD Souza
IEEE Transactions on Communications 59 (10), 2671-2677, 2011
1252011
Analysis and performance optimization of LoRa networks with time and antenna diversity
A Hoeller, RD Souza, OLA López, H Alves, M de Noronha Neto, G Brante
IEEE Access 6, 32820-32829, 2018
1192018
Distributed drone base station positioning for emergency cellular networks using reinforcement learning
PV Klaine, JPB Nadas, RD Souza, MA Imran
Cognitive computation 10 (5), 790-804, 2018
1112018
Design of LDPC codes based on progressive edge growth techniques for block fading channels
AGD Uchôa, C Healy, RC de Lamare, RD Souza
Communications Letters, IEEE 15 (11), 1221-1223, 2011
802011
Ultrareliable short-packet communications with wireless energy transfer
OLA López, H Alves, RD Souza, EMG Fernández
IEEE Signal Processing Letters 24 (4), 387-391, 2017
782017
Ultra-reliable cooperative short-packet communications with wireless energy transfer
OLA López, EMG Fernández, RD Souza, H Alves
IEEE Sensors Journal 18 (5), 2161-2177, 2018
652018
Performance of block-Markov full duplex relaying with self interference in Nakagami-m fading
H Alves, DB da Costa, RD Souza, M Latva-aho
IEEE Wireless Communications Letters 2 (3), 311-314, 2013
612013
A NOMA-Based Q-Learning Random Access Method for Machine Type Communications
MV da Silva, RD Souza, H Alves, T Abrão
IEEE Wireless Communications Letters 9 (10), 1720-1724, 2020
582020
Wireless powered communications with finite battery and finite blocklength
OLA López, EMG Fernández, RD Souza, H Alves
IEEE Transactions on Communications 66 (4), 1803-1816, 2017
522017
Lightweight data compression in wireless sensor networks using Huffman coding
HP Medeiros, MC Maciel, R Demo Souza, ME Pellenz
International Journal of Distributed Sensor Networks 10 (1), 672921, 2014
522014
Outage probability and energy efficiency of cooperative MIMO with antenna selection
G Brante, I Stupia, RD Souza, L Vandendorpe
IEEE Transactions on wireless communications 12 (11), 5896-5907, 2013
502013
Rate and energy efficient power control in a cognitive radio ad hoc network
SM Sanchez, RD Souza, EMG Fernandez, VA Reguera
IEEE signal processing letters 20 (5), 451-454, 2013
502013
Network slicing for URLLC and eMBB with max-matching diversity channel allocation
EJ dos Santos, RD Souza, JL Rebelatto, H Alves
IEEE Communications Letters 24 (3), 658-661, 2019
482019
K-means spreading factor allocation for large-scale LoRa networks
M Asad Ullah, J Iqbal, A Hoeller, RD Souza, H Alves
Sensors 19 (21), 4723, 2019
482019
Error control coding in wireless sensor networks: Trade-off between transmission and processing energy consumption
ME Pellenz, RD Souza, MSP Fonseca
Telecommunication Systems 44, 61-68, 2010
482010
Time-switching uplink network-coded cooperative communication with downlink energy transfer
GL Moritz, JL Rebelatto, RD Souza, BF Uchôa-Filho, Y Li
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (19), 5009-5019, 2014
472014
On the average spectral efficiency of interference-limited full-duplex networks
H Alves, CHM De Lima, PHJ Nardelli, RD Souza, M Latva-Aho
2014 9th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless …, 2014
472014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20