Παρακολούθηση
Gareth J. F. Jones
Gareth J. F. Jones
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα computing.dcu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Query dependent pseudo-relevance feedback based on wikipedia
Y Xu, GJF Jones, B Wang
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
2712009
Overview of the ShARe/CLEF eHealth evaluation lab 2013
H Suominen, S Salanterä, S Velupillai, WW Chapman, G Savova, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
2702013
Word embedding based generalized language model for information retrieval
D Ganguly, D Roy, M Mitra, GJF Jones
Proceedings of the 38th international ACM SIGIR conference on research and …, 2015
2622015
Context-aware retrieval: Exploring a new environment for information retrieval and information filtering
PJ Brown, GJF Jones
Personal and Ubiquitous Computing 5 (4), 253-263, 2001
2462001
Automatic content-based retrieval of broadcast news
MG Brown, JT Foote, GJF Jones, K Sparck Jones, SJ Young
Proceedings of the third ACM international conference on Multimedia, 35-43, 1995
2201995
Applying summarization techniques for term selection in relevance feedback
AM Lam-Adesina, GJF Jones
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
2062001
Retrieving spoken documents by combining multiple index sources
GJF Jones, JT Foote, KS Jones, SJ Young
Proceedings of the 19th annual international ACM SIGIR conference on …, 1996
1701996
Trecvid 2016: Evaluating video search, video event detection, localization, and hyperlinking
G Awad, J Fiscus, D Joy, M Michel, A Smeaton, W Kraaij, M Eskevich, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2016
1462016
Automatic tagging and geotagging in video collections and communities
M Larson, M Soleymani, P Serdyukov
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 51, 2011
1352011
Open-vocabulary speech indexing for voice and video mail retrieval
MG Brown, JT Foote, GJF Jones, KS Jones, SJ Young
Proceedings of the Fourth ACM international Conference on Multimedia, 307-316, 1997
1331997
PRES: a score metric for evaluating recall-oriented information retrieval applications
W Magdy, GJF Jones
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1252010
Okapi at TREC-6 Automatic ad hoc, VLC, routing, filtering and QSDR
S Walker, SE Robertson, M Boughanem, GJF Jones, KS Jones
TREC, 125-136, 1997
123*1997
Constructing a SenseCam visual diary as a media process
H Lee, AF Smeaton, NE O’connor, G Jones, M Blighe, D Byrne, A Doherty, ...
Multimedia Systems 14 (6), 341-349, 2008
1182008
Share/clef ehealth evaluation lab 2014, task 3: User-centred health information retrieval
L Goeuriot, L Kelly, W Li, J Palotti, P Pecina, G Zuccon, A Hanbury, ...
Proceedings of CLEF 2014, 2014
1112014
Context-aware retrieval for ubiquitous computing environments
GJF Jones, PJ Brown
Workshop on Mobile and Ubiquitous Information Access, 227-243, 2003
1112003
Video semantic content analysis based on ontology
L Bai, S Lao, GJF Jones, AF Smeaton
International Machine Vision and Image Processing Conference (IMVIP 2007 …, 2007
1082007
Time-based Segmentation and Use of Jump-in Points in DCU Search Runs at the Search and Hyperlinking Task at MediaEval 2013
M Eskevich, GJF Jones
MediaEval 2013 1043, 2013
107*2013
Search and hyperlinking task at MediaEval 2012
M Eskevich, GJF Jones, S Chen, R Aly, R Ordelman, M Larson
MediaEval 2012 927, 14, 2012
1072012
Trecvid 2017: evaluating ad-hoc and instance video search, events detection, video captioning, and hyperlinking
G Awad, A Butt, J Fiscus, D Joy, A Delgado, W Mcclinton, M Michel, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2017
982017
Spoken content retrieval: A survey of techniques and technologies
M Larson, GJF Jones
Foundations and Trends in Information Retrieval 5 (4—5), 235-422, 2012
962012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20