Παρακολούθηση
Gareth J. F. Jones
Gareth J. F. Jones
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα computing.dcu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ShARe/CLEF eHealth evaluation lab 2013
H Suominen, S Salanterä, S Velupillai, WW Chapman, G Savova, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2013
2862013
Word embedding based generalized language model for information retrieval
D Ganguly, D Roy, M Mitra, GJF Jones
Proceedings of the 38th international ACM SIGIR conference on research and …, 2015
2852015
Query dependent pseudo-relevance feedback based on wikipedia
Y Xu, GJF Jones, B Wang
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
2792009
Context-aware retrieval: Exploring a new environment for information retrieval and information filtering
PJ Brown, GJF Jones
Personal and Ubiquitous Computing 5, 253-263, 2001
2382001
Automatic content-based retrieval of broadcast news
MG Brown, JT Foote, GJF Jones, K Sparck Jones, SJ Young
Proceedings of the third ACM international conference on Multimedia, 35-43, 1995
2181995
Applying summarization techniques for term selection in relevance feedback
AM Lam-Adesina, GJF Jones
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
2102001
Retrieving spoken documents by combining multiple index sources
GJF Jones, JT Foote, KS Jones, SJ Young
Proceedings of the 19th annual international ACM SIGIR conference on …, 1996
1731996
Trecvid 2016: Evaluating video search, video event detection, localization, and hyperlinking
G Awad, J Fiscus, D Joy, M Michel, AF Smeaton, W Kraaij, M Eskevich, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2016
1542016
Automatic tagging and geotagging in video collections and communities
M Larson, M Soleymani, P Serdyukov
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 51, 2011
1342011
PRES: a score metric for evaluating recall-oriented information retrieval applications
W Magdy, GJF Jones
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1342010
Open-vocabulary speech indexing for voice and video mail retrieval
MG Brown, JT Foote, GJF Jones, KS Jones, SJ Young
Proceedings of the Fourth ACM international Conference on Multimedia, 307-316, 1997
1341997
Okapi at TREC-6 Automatic ad hoc, VLC, routing, filtering and QSDR
S Walker, SE Robertson, M Boughanem, GJF Jones, K Sparck Jones
NIST SPECIAL PUBLICATION SP, 125-136, 1998
124*1998
Constructing a SenseCam visual diary as a media process
H Lee, AF Smeaton, NE O'connor, GJF Jones, M Blighe, D Byrne, ...
Multimedia Systems Journal 14 (6), 341-349, 2008
1182008
Video semantic content analysis based on ontology
L Bai, S Lao, GJF Jones, AF Smeaton
International Machine Vision and Image Processing Conference (IMVIP 2007 …, 2007
1162007
Share/clef ehealth evaluation lab 2014, task 3: User-centred health information retrieval
L Goeuriot, L Kelly, W Li, J Palotti, P Pecina, G Zuccon, A Hanbury, ...
Proceedings of CLEF 2014, 2014
1132014
Context-aware retrieval for ubiquitous computing environments
GJF Jones, PJ Brown
Mobile and Ubiquitous Information Access: Mobile HCI 2003 International …, 2004
1122004
Search and hyperlinking task at MediaEval 2012
M Eskevich, GJF Jones, S Chen, R Aly, R Ordelman, M Larson
MediaEval 2012 927, 14, 2012
1082012
Trecvid 2017: evaluating ad-hoc and instance video search, events detection, video captioning, and hyperlinking
G Awad, AA Butt, J Fiscus, D Joy, A Delgado, W Mcclinton, M Michel, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2017
1052017
Spoken content retrieval: A survey of techniques and technologies
M Larson, GJF Jones
Foundations and Trends® in Information Retrieval 5 (4–5), 235-422, 2012
1042012
A study on mutual information-based feature selection for text categorization
Y Xu, GJF Jones, JT Li, B Wang, CM Sun
Journal of Computational Information Systems 3 (3), 1007-1012, 2007
1022007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20