Παρακολούθηση
Michael Vavelidis
Michael Vavelidis
Professor of Economic Geology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin and evolution of the Tertiary Maronia porphyry copper-molybdenum deposit, Thrace, Greece
V Melfos, M Vavelidis, G Christofides, E Seidel
Mineralium Deposita 37 (6-7), 648-668, 2002
962002
Is the Palea Kavala Bi–Te–Pb–Sb±Au district, northeastern Greece, an intrusion-related system?
AP Fornadel, PG Spry, V Melfos, M Vavelidis, PC Voudouris
Ore Geology Reviews 39 (3), 119-133, 2011
372011
Archaeometallurgische untersuchungen auf Chalkidiki
GA Wagner, E Pernicka, M Vavelidis, I Baranyi, I Bassiakos
Der Anschnitt 38 (5-6), 166-186, 1986
341986
Geologie und Erzvorkommen
M Vavelidis, I Bassiakos, F Begemann, K Patriarcheas, E Pernicka, ...
Der Anschnitt, 59-80, 1985
291985
Geologische Interpretation der Blei-Isotopen-Verhältnisse von Erzen der Insel Thasos, der Ägäis und Nordgriechenlands
S Chalkias, M Vavelidis, S Schmitt-Strecker
na, 1988
281988
Mineralogy and microthermometric investigations in the Au-bearing sulphide mineralization of Palea Kavala (Macedonia, Greece)
M Vavelidis, V Melfos, G Eleftheriadis
Mineral deposits: Research and exploration, where do they meet, 343-346, 1997
271997
The Au-Ag bearing mineralization and placer gold of Palea Kavala (Macedonia, N. Greece)
M Vavelidis, G Christofides, V Melfos
Terranes of Serbia, The formation of the geologic framework of Serbia and …, 1996
251996
Two plumbian tetrahedrite-tennantite occurrences from Maronia area (Thrace) and Milos island (Aegean sea), Greece
M Vavelidis, V Melfos
European Journal of Mineralogy 9 (3), 653-657, 1997
191997
Genetic relation between the Tertiary porphyry Cu-(±Mo) and the epithermal Au-(±Ag) deposits in the Rhodope metallogenic province, Thrace region, Northern Greece
P Voudouris, V Melfos, M Vavelidis, K Arikas
Mineral exploration and sustainable development. Millpress, Rotterdam, 541-544, 2003
122003
Goldgrube in Palaea Kavala/Griechenland: Entdeckung von Skaptehyle?
M Vavelidis, G Gialoglou, B Melfos, GA Wagner
na, 1996
121996
Re-rich and Re-poor molybdenite in the Maronia rhyolitic intrusion, northeastern Greece
V Melfos, M Vavelidis, A Filippidis, G Christofides, E Evagelou
25 years Society for Geology applied to Mineral Deposits, anniversary …, 1991
121991
Interpretation of lead-isotope data from Greek Pb-Zn deposits, based on an empirical two-stage model
S Chalkias, M Vavelidis
121989
Microthermometric results and formation conditions of a new intrusion-related Bi-Te-Pb-Sb±Au deposit in the Kavala pluton, Greece
V Melfos, P Voudouris, M Vavelidis, P Spry
Proceedings of the XIII All-Russian conference on thermobarogeochemistry in …, 2008
112008
Occurrence, mineralogy and chemical composition of primary gold from Tertiary ore mineralisations in the Rhodope massif (Greece-Bulgaria)
V Melfos, M Vavelidis, K Bogdanov
Mineral exploration and sustainable development. Millpress, Rotterdam, 1201-1204, 2003
112003
High Re concentrations in molybdenites from porphyry-Mo±Cu in Thrace (NE Greece)
V Melfos, P Voudouris, K Arikas, M Vavelidis
Bulletin of the Geological Society of Greece 34, 1015-1022, 2001
112001
Die Buntmetall-und Eisen-Mangen-Lagerstätten von Thasos
M Vavelidis, G Gialoglou, E Pernicka
na, 1988
111988
Ancient lead and silver production on Thasos (Greece)
E Pernicka, W Gentner, G Wagner, M Vavelidis, NH Gale
ArchéoSciences, revue d'Archéométrie 1 (1), 227-237, 1981
91981
The gold-bearing quartz veins in the metamorphic rocks at the Drakontio area, central Macedonia, northern Greece
M Vavelidis, V Melfos, A Kilias, CJ Stanley
Mineral deposits: Processes to processing Stanley, CJ, et al. Balkema …, 1999
81999
Gold composition in the Fe-Pb-Cu-(Ag-Zn) hydrothermal quartz veins of Kallianou area, southern Euboea (Greece)
M Vavelidis, M Michailidis
81990
Untersuchungen in den Pb-Ag-und Au-Vorkommen von NE-Chalkidiki (Nordgriechenland). Beihefte zum Eurp
M Vavelidis, E Pernicka, GA Wagner
J. Miner 61, 212-213, 1983
8*1983
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20