Παρακολούθηση
Slobodan Djordjevic
Slobodan Djordjevic
Professor of Hydraulic Engineering, University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review
MJ Hammond, AS Chen, S Djordjević, D Butler, O Mark
Urban Water Journal 12 (1), 14-29, 2015
6112015
Potential and limitations of 1D modelling of urban flooding
O Mark, S Weesakul, C Apirumanekul, SB Aroonnet, S Djordjević
Journal of hydrology 299 (3-4), 284-299, 2004
5202004
Comparison of 1D/1D and 1D/2D coupled (sewer/surface) hydraulic models for urban flood simulation
J Leandro, AS Chen, S Djordjević, DA Savić
Journal of hydraulic engineering 135 (6), 495-504, 2009
3992009
An approach to simulation of dual drainage
S Djordjević, D Prodanović, Č Maksimović
Water science and technology 39 (9), 95-103, 1999
2281999
Overland flow and pathway analysis for modelling of urban pluvial flooding
Č Maksimović, D Prodanović, S Boonya-Aroonnet, JP Leitao, S Djordjević, ...
Journal of Hydraulic Research 47 (4), 512-523, 2009
2222009
SIPSON–simulation of interaction between pipe flow and surface overland flow in networks
S Djordjević, D Prodanović, Č Maksimović, M Ivetić, D Savić
Water Science and Technology 52 (5), 275-283, 2005
2092005
A weighted cellular automata 2D inundation model for rapid flood analysis
M Guidolin, AS Chen, B Ghimire, EC Keedwell, S Djordjević, DA Savić
Environmental Modelling & Software 84, 378-394, 2016
2002016
An integrated framework for high-resolution urban flood modelling considering multiple information sources and urban features
Y Wang, AS Chen, G Fu, S Djordjević, C Zhang, DA Savić
Environmental modelling & software 107, 85-95, 2018
1882018
New policies to deal with climate change and other drivers impacting on resilience to flooding in urban areas: the CORFU approach
S Djordjević, D Butler, P Gourbesville, O Mark, E Pasche
Environmental science & policy 14 (7), 864-873, 2011
1752011
Attribution of flood risk in urban areas
RJ Dawson, L Speight, JW Hall, S Djordjevic, D Savic, J Leandro
Journal of Hydroinformatics 10 (4), 275-288, 2008
1562008
A coarse-grid approach to representing building blockage effects in 2D urban flood modelling
AS Chen, B Evans, S Djordjević, DA Savić
Journal of Hydrology 426, 1-16, 2012
1482012
Multi-layered coarse grid modelling in 2D urban flood simulations
AS Chen, B Evans, S Djordjević, DA Savić
Journal of Hydrology 470, 1-11, 2012
1452012
The urban inundation model with bidirectional flow interaction between 2D overland surface and 1D sewer networks
AS Chen, S Djordjevic, J Leandro, D Savic
Novatech 2007-6ème Conférence sur les techniques et stratégies durables pour …, 2007
1442007
Formulation of a fast 2D urban pluvial flood model using a cellular automata approach
B Ghimire, AS Chen, M Guidolin, EC Keedwell, S Djordjević, DA Savić
Journal of Hydroinformatics 15 (3), 676-686, 2013
1422013
Modelling sewer failure by evolutionary computing
D Savic, O Giustolisi, L Berardi, W Shepherd, S Djordjevic, A Saul
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management 159 (2 …, 2006
992006
Stability criteria for flooded vehicles: A state‐of‐the‐art review
E Martínez‐Gomariz, M Gómez, B Russo, S Djordjević
Journal of flood risk management 11, S817-S826, 2018
962018
A new experiments-based methodology to define the stability threshold for any vehicle exposed to flooding
E Martinez-Gomariz, M Gomez, B Russo, S Djordjević
Urban Water Journal 14 (9), 930-939, 2017
862017
Experimental calibration and validation of sewer/surface flow exchange equations in steady and unsteady flow conditions
M Rubinato, R Martins, G Kesserwani, J Leandro, S Djordjević, ...
Journal of Hydrology 552, 421-432, 2017
832017
Experimental and numerical investigation of interactions between above and below ground drainage systems
S Djordjević, AJ Saul, GR Tabor, J Blanksby, I Galambos, N Sabtu, ...
Water Science and Technology 67 (3), 535-542, 2013
832013
Calibration of a 1D/1D urban flood model using 1D/2D model results in the absence of field data
J Leandro, S Djordjević, AS Chen, DA Savić, M Stanić
Water Science and Technology 64 (5), 1016-1024, 2011
762011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20