Παρακολούθηση
Yao-Hong Liu
Yao-Hong Liu
Scientific director at imec; guest professor at Delft University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imec.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vital-sign monitoring and spatial tracking of multiple people using a contactless radar-based sensor
M Mercuri, IR Lorato, YH Liu, F Wieringa, C Van Hoof, T Torfs
Nature Electronics, 2019
2732019
A 1.9 nJ/b 2.4 GHz multistandard (Bluetooth Low Energy/Zigbee/IEEE802. 15.6) transceiver for personal/body-area networks
YH Liu, X Huang, M Vidojkovic, A Ba, P Harpe, G Dolmans, H de Groot
2013 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical …, 2013
1852013
9.8 An 860μW 2.1-to-2.7 GHz all-digital PLL-based frequency modulator with a DTC-assisted snapshot TDC for WPAN (Bluetooth Smart and ZigBee) applications
VK Chillara, YH Liu, B Wang, A Ba, M Vidojkovic, K Philips, H De Groot, ...
2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical …, 2014
1532014
A 3.7 mW-RX 4.4 mW-TX fully integrated Bluetooth Low-Energy/IEEE802. 15.4/proprietary SoC with an ADPLL-based fast frequency offset compensation in 40nm CMOS
YH Liu, C Bachmann, X Wang, Y Zhang, A Ba, B Büsze, M Ding, ...
124*2015
Dynamic Current-Matching Charge Pump and Gated-Offset Linearization Technique for Delta-Sigma Fractional- PLLs
TH Lin, CL Ti, YH Liu
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 56 (5), 877-885, 2009
1062009
A 46 μW 13 b 6.4 MS/s SAR ADC With Background Mismatch and Offset Calibration
M Ding, P Harpe, YH Liu, B Busze, K Philips, H de Groot
IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2016
902016
A Direct Phase-Tracking Doppler Radar Using Wavelet Independent Component Analysis for Non-Contact Respiratory and Heart Rate Monitoring
M Mercuri, YH Liu, I Lorato, T Torfs, F Wieringa, A Bourdoux, C Van Hoof
IEEE transactions on biomedical circuits and systems 12 (3), 632-643, 2018
882018
2-D localization, angular separation and vital signs monitoring using a SISO FMCW radar for smart long-term health monitoring environments
M Mercuri, G Sacco, R Hornung, P Zhang, HJ Visser, M Hijdra, YH Liu, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (14), 11065-11077, 2021
782021
An Ultra-Low Power 1.7-2.7 GHz Fractional-N Sub-Sampling Digital Frequency Synthesizer and Modulator for IoT Applications in 40 nm CMOS
YH Liu, J Van Den Heuvel, T Kuramochi, B Busze, P Mateman, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 64 (5), 1094-1105, 2017
662017
Frequency-Tracking CW Doppler Radar Solving Small-Angle Approximation and Null Point Issues in Non-Contact Vital Signs Monitoring
M Mercuri, YH Liu, I Lorato, T Torfs, A Bourdoux, C Van Hoof
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 11 (3), 671-680, 2017
642017
A 1.2 nJ/bit 2.4 GHz receiver with a sliding-IF phase-to-digital converter for wireless personal/body area networks
YH Liu, A Ba, JHC van den Heuvel, K Philips, G Dolmans, H de Groot
IEEE Journal of Solid-State Circuits 49 (12), 3005-3017, 2014
612014
A 2.7 nJ/b multi-standard 2.3/2.4 GHz polar transmitter for wireless sensor networks
YH Liu, X Huang, M Vidojkovic, K Imamura, P Harpe, G Dolmans, ...
2012 IEEE International Solid-State Circuits Conference, 448-450, 2012
612012
A 0.33 nJ/b IEEE802. 15.6/proprietary-MICS/ISM-band transceiver with scalable data-rate from 11kb/s to 4.5 Mb/s for medical applications
M Vidojkovic, X Huang, X Wang, C Zhou, A Ba, M Lont, YH Liu, P Harpe, ...
Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2014 …, 2014
592014
A 200-pJ/b MUX-based RF transmitter for implantable multichannel neural recording
YH Liu, CL Li, TH Lin
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 57 (10), 2533-2541, 2009
572009
A Wideband PLL-Based G/FSK Transmitter in 0.18 m CMOS
YH Liu, TH Lin
IEEE Journal of Solid-State Circuits 44 (9), 2452-2462, 2009
572009
A 0.8V 0.8mm2 bluetooth 5/BLE digital-intensive transceiver with a 2.3mW phase-tracking RX utilizing a hybrid loop filter for interference resilience in 40nm CMOS
M Ding, X Wang, P Zhang, Y He, S Traferro, K Shibata, M Song, ...
2018 IEEE International Solid-State Circuits Conference-(ISSCC), 446-448, 2018
562018
A 673µW 1.8-to-2.5 GHz dividerless fractional-N digital PLL with an inherent frequency-capture capability and a phase-dithering spur mitigation for IoT applications
Y He, YH Liu, T Kuramochi, J van den Heuvel, B Busze, N Markulic, ...
Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2017 IEEE International, 420-421, 2017
56*2017
A 0.33 nj/bit ieee802. 15.6/proprietary mics/ism wireless transceiver with scalable data rate for medical implantable applications
A Ba, M Vidojkovic, K Kanda, NF Kiyani, M Lont, X Huang, X Wang, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 19 (3), 920-929, 2015
562015
A 5.5 fJ/conv-step 6.4 MS/S 13b SAR ADC utilizing a redundancy-facilitated background error-detection-and-correction scheme
M Ding, P Harpe, YH Liu, B Busze, K Philips, H de Groot
Solid-State Circuits Conference-(ISSCC), 2015 IEEE International, 1-3, 2015
562015
Enabling robust radar-based localization and vital signs monitoring in multipath propagation environments
M Mercuri, Y Lu, S Polito, F Wieringa, YH Liu, AJ van der Veen, ...
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 68 (11), 3228-3240, 2021
542021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20