Παρακολούθηση
Hanwang Zhang (张含望)
Hanwang Zhang (张含望)
Assistant Professor, SCSE, Nanyang Technological University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural collaborative filtering
X He, L Liao, H Zhang, L Nie, X Hu, TS Chua
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 173-182, 2017
38452017
SCA-CNN: Spatial and Channel-wise Attention in Convolutional Networks for Image Captioning
L Chen, H Zhang, J Xiao, L Nie, J Shao, L Wei, TS Chua
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
13862017
Fast matrix factorization for online recommendation with implicit feedback
X He, H Zhang, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
8522016
Attentive collaborative filtering: Multimedia recommendation with item-and component-level attention
J Chen, H Zhang, X He, L Nie, W Liu, TS Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
6492017
Attentional factorization machines: Learning the weight of feature interactions via attention networks
J Xiao, H Ye, X He, H Zhang, F Wu, TS Chua
IJCAI, 2017
6062017
Video Captioning With Attention-Based LSTM and Semantic Consistency
L Gao, Z Guo, H Zhang, X Xu, HT Shen
IEEE Transactions on Multimedia 19 (9), 2045-2055, 2017
4872017
Visual Translation Embedding Network for Visual Relation Detection
H Zhang, Z Kyaw, SF Chang, TS Chua
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
4622017
Auto-encoding scene graphs for image captioning
X Yang, K Tang, H Zhang, J Cai
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
4452019
Attributed social network embedding
L Liao, X He, H Zhang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018
3322018
Unbiased scene graph generation from biased training
K Tang, Y Niu, J Huang, J Shi, H Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
2632020
Discrete collaborative filtering
H Zhang, F Shen, W Liu, X He, H Luan, TS Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
2492016
Zero-shot visual recognition using semantics-preserving adversarial embedding networks
L Chen, H Zhang, J Xiao, W Liu, SF Chang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2452018
Learning to compose dynamic tree structures for visual contexts
K Tang, H Zhang, B Wu, W Luo, W Liu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2162019
Self-supervised video hashing with hierarchical binary auto-encoder
J Song, H Zhang, X Li, L Gao, M Wang, R Hong
IEEE Transactions on Image Processing 27 (7), 3210-3221, 2018
2012018
Video question answering via gradually refined attention over appearance and motion
D Xu, Z Zhao, J Xiao, F Wu, H Zhang, X He, Y Zhuang
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1645-1653, 2017
1732017
Learning Image and User Features for Recommendation in Social Networks
X Geng, H Zhang, J Bian, TS Chua
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 4274-4282, 2015
1732015
Long-tailed classification by keeping the good and removing the bad momentum causal effect
K Tang, J Huang, H Zhang
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1682020
Attribute-augmented semantic hierarchy: towards bridging semantic gap and intention gap in image retrieval
H Zhang, ZJ Zha, Y Yang, S Yan, Y Gao, TS Chua
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 33-42, 2013
1582013
Counterfactual Samples Synthesizing for Robust Visual Question Answering
L Chen, X Yan, J Xiao, H Zhang, S Pu, Y Zhuang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1512020
Explainable and explicit visual reasoning over scene graphs
J Shi, H Zhang, J Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1432019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20