Παρακολούθηση
Antonios D. Mazaris
Antonios D. Mazaris
Assoc. Professor, Dept Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global sea turtle conservation successes
AD Mazaris, G Schofield, C Gkazinou, V Almpanidou, GC Hays
Science advances 3 (9), e1600730, 2017
2452017
How does habitat diversity affect the species–area relationship?
AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, ...
Global Ecology and Biogeography 17 (4), 532-538, 2008
1962008
Evaluating the impacts of coastal squeeze on sea turtle nesting
AD Mazaris, G Matsinos, JD Pantis
Ocean & Coastal Management 52 (2), 139-145, 2009
1732009
A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management
V Stelzenmüller, M Coll, AD Mazaris, S Giakoumi, S Katsanevakis, ...
Science of the Total Environment 612, 1132-1140, 2018
1482018
Population viability at extreme sex-ratio skews produced by temperature-dependent sex determination
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield, JO Laloë
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1848), 20162576, 2017
1352017
Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield
Frontiers in Marine Science 1, 43, 2014
1342014
Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications …
AD Mazaris, AS Kallimanis, SP Sgardelis, JD Pantis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 367 (2), 219-226, 2008
1212008
Biologists ignore ocean weather at their peril
AE Bates, B Helmuth, MT Burrows, MI Duncan, J Garrabou, T Guy-Haim, ...
Nature 560 (7718), 299-301, 2018
1162018
Estimation of age at maturity of loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean using length-frequency data
P Casale, AD Mazaris, D Freggi
Endangered species research 13 (2), 123-129, 2011
1142011
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network
MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, ...
Environmental management 51, 1025-1033, 2013
1082013
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature Communications 7, 12283, 2016
1012016
A review of the combined effects of climate change and other local human stressors on the marine environment
E Gissi, E Manea, AD Mazaris, S Fraschetti, V Almpanidou, S Bevilacqua, ...
Science of the Total Environment 755, 142564, 2021
982021
Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape
YG Matsinos, AD Mazaris, KD Papadimitriou, A Mniestris, ...
Landscape ecology 23, 945-959, 2008
962008
Evaluating the connectivity of a protected areas' network under the prism of global change: the efficiency of the European Natura 2000 network for four birds of prey
AD Mazaris, AD Papanikolaou, M Barbet-Massin, AS Kallimanis, F Jiguet, ...
PLoS One 8 (3), e59640, 2013
942013
Growth rates and age at adult size of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea, estimated through capture-mark-recapture records
P Casale, AD Mazaris, D Freggi, C Vallini, R Argano
Scientia Marina 73 (3), 589-595, 2009
922009
A review of green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities
A Chatzimentor, E Apostolopoulou, AD Mazaris
Landscape and Urban Planning 198, 103775, 2020
912020
Using an individual-based model for assessment of sea turtle population viability
AD Mazaris, Ø Fiksen, YG Matsinos
Population Ecology 47, 179-191, 2005
912005
Adaptive marine conservation planning in the face of climate change: What can we learn from physiological, ecological and genetic studies?
G Rilov, AD Mazaris, V Stelzenmüller, B Helmuth, M Wahl, T Guy-Haim, ...
Global Ecology and Conservation 17, e00566, 2019
852019
Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea
AD Mazaris, AS Kallimanis, J Tzanopoulos, SP Sgardelis, JD Pantis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 379 (1-2), 23-27, 2009
802009
Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch
T Petanidou, AS Kallimanis, SP Sgardelis, AD Mazaris, JD Pantis, ...
Acta Oecologica 59, 104-111, 2014
792014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20