Παρακολούθηση
Antonios D. Mazaris
Antonios D. Mazaris
Assoc. Professor, Dept Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global sea turtle conservation successes
AD Mazaris, G Schofield, C Gkazinou, V Almpanidou, GC Hays
Science advances 3 (9), e1600730, 2017
3242017
How does habitat diversity affect the species–area relationship?
AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, ...
Global Ecology and Biogeography 17 (4), 532-538, 2008
2282008
Evaluating the impacts of coastal squeeze on sea turtle nesting
AD Mazaris, G Matsinos, JD Pantis
Ocean & Coastal Management 52 (2), 139-145, 2009
2002009
A review of the combined effects of climate change and other local human stressors on the marine environment
E Gissi, E Manea, AD Mazaris, S Fraschetti, V Almpanidou, S Bevilacqua, ...
Science of the Total Environment 755, 142564, 2021
1832021
A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management
V Stelzenmüller, M Coll, AD Mazaris, S Giakoumi, S Katsanevakis, ...
Science of the Total Environment 612, 1132-1140, 2018
1832018
A review of green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities
A Chatzimentor, E Apostolopoulou, AD Mazaris
Landscape and Urban Planning 198, 103775, 2020
1672020
Population viability at extreme sex-ratio skews produced by temperature-dependent sex determination
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield, JO Laloë
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1848), 20162576, 2017
1622017
Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield
Frontiers in Marine Science 1, 43, 2014
1502014
Biologists ignore ocean weather at their peril
AE Bates, B Helmuth, MT Burrows, MI Duncan, J Garrabou, T Guy-Haim, ...
Nature 560 (7718), 299-301, 2018
1422018
Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications …
AD Mazaris, AS Kallimanis, SP Sgardelis, JD Pantis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 367 (2), 219-226, 2008
1312008
Estimation of age at maturity of loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean using length-frequency data
P Casale, AD Mazaris, D Freggi
Endangered species research 13 (2), 123-129, 2011
1302011
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network
MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, ...
Environmental management 51, 1025-1033, 2013
1222013
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature Communications 7, 12283, 2016
1192016
Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape
YG Matsinos, AD Mazaris, KD Papadimitriou, A Mniestris, ...
Landscape ecology 23, 945-959, 2008
1162008
Adaptive marine conservation planning in the face of climate change: What can we learn from physiological, ecological and genetic studies?
G Rilov, AD Mazaris, V Stelzenmüller, B Helmuth, M Wahl, T Guy-Haim, ...
Global Ecology and Conservation 17, e00566, 2019
1132019
Growth rates and age at adult size of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea, estimated through capture-mark-recapture records
P Casale, AD Mazaris, D Freggi, C Vallini, R Argano
Scientia Marina 73 (3), 589-595, 2009
1032009
Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch
T Petanidou, AS Kallimanis, SP Sgardelis, AD Mazaris, JD Pantis, ...
Acta Oecologica 59, 104-111, 2014
992014
Evaluating the connectivity of a protected areas' network under the prism of global change: the efficiency of the European Natura 2000 network for four birds of prey
AD Mazaris, AD Papanikolaou, M Barbet-Massin, AS Kallimanis, F Jiguet, ...
PLoS One 8 (3), e59640, 2013
972013
Using an individual-based model for assessment of sea turtle population viability
AD Mazaris, Ø Fiksen, YG Matsinos
Population Ecology 47, 179-191, 2005
962005
Biological invasions in conservation planning: a global systematic review
V Mačić, PG Albano, V Almpanidou, J Claudet, X Corrales, F Essl, ...
Frontiers in Marine Science 5, 178, 2018
952018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20