Παρακολούθηση
Antonios D. Mazaris
Antonios D. Mazaris
Assoc. Professor, Dept Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global sea turtle conservation successes
AD Mazaris, G Schofield, C Gkazinou, V Almpanidou, GC Hays
Science advances 3 (9), e1600730, 2017
1812017
How does habitat diversity affect the species–area relationship?
AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, ...
Global Ecology and Biogeography 17 (4), 532-538, 2008
1772008
Evaluating the impacts of coastal squeeze on sea turtle nesting
AD Mazaris, G Matsinos, JD Pantis
Ocean & Coastal Management 52 (2), 139-145, 2009
1552009
Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield
Frontiers in Marine Science 1, 43, 2014
1222014
A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management
V Stelzenmüller, M Coll, AD Mazaris, S Giakoumi, S Katsanevakis, ...
Science of the Total Environment 612, 1132-1140, 2018
1142018
Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications …
AD Mazaris, AS Kallimanis, SP Sgardelis, JD Pantis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 367 (2), 219-226, 2008
1112008
Population viability at extreme sex-ratio skews produced by temperature-dependent sex determination
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield, JO Laloë
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1848), 20162576, 2017
1052017
Estimation of age at maturity of loggerhead sea turtles Caretta caretta in the Mediterranean using length-frequency data
P Casale, AD Mazaris, D Freggi
Endangered species research 13 (2), 123-129, 2011
1022011
Biologists ignore ocean weather at their peril
AE Bates, B Helmuth, MT Burrows, MI Duncan, J Garrabou, T Guy-Haim, ...
Nature 560 (7718), 299-301, 2018
922018
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature Communications 7, 12283, 2016
922016
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network
MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, ...
Environmental management 51 (5), 1025-1033, 2013
902013
Using an individual-based model for assessment of sea turtle population viability
AD Mazaris, Ø Fiksen, YG Matsinos
Population Ecology 47 (3), 179-191, 2005
892005
Evaluating the connectivity of a protected areas' network under the prism of global change: the efficiency of the European Natura 2000 network for four birds of prey
AD Mazaris, AD Papanikolaou, M Barbet-Massin, AS Kallimanis, F Jiguet, ...
PLoS One 8 (3), e59640, 2013
872013
Spatio-temporal variability in human and natural sounds in a rural landscape
YG Matsinos, AD Mazaris, KD Papadimitriou, A Mniestris, ...
Landscape ecology 23 (8), 945-959, 2008
872008
Growth rates and age at adult size of loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea, estimated through capture-mark-recapture records
P Casale, AD Mazaris, D Freggi, C Vallini, R Argano
Scientia Marina 73 (3), 589-595, 2009
852009
Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea
AD Mazaris, AS Kallimanis, J Tzanopoulos, SP Sgardelis, JD Pantis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 379 (1-2), 23-27, 2009
772009
Spatiotemporal analysis of an acoustic environment: interactions between landscape features and sounds
AD Mazaris, AS Kallimanis, G Chatzigianidis, K Papadimitriou, JD Pantis
Landscape ecology 24 (6), 817-831, 2009
712009
Variable flowering phenology and pollinator use in a community suggest future phenological mismatch
T Petanidou, AS Kallimanis, SP Sgardelis, AD Mazaris, JD Pantis, ...
Acta Oecologica 59, 104-111, 2014
672014
Efficient biodiversity monitoring: Which taxonomic level to study?
AS Kallimanis, AD Mazaris, D Tsakanikas, P Dimopoulos, JD Pantis, ...
Ecological Indicators 15 (1), 100-104, 2012
672012
Phenological response of sea turtles to environmental variation across a species' northern range
AD Mazaris, AS Kallimanis, JD Pantis, GC Hays
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1751), 20122397, 2013
642013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20