Παρακολούθηση
Vasileios M. Kapinas
Vasileios M. Kapinas
Άλλα ονόματαVasilis Kapinas, Vasilios M. Kapinas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-orthogonal multiple access for visible light communications
H Marshoud, VM Kapinas, GK Karagiannidis, S Muhaidat
IEEE photonics technology letters 28 (1), 51-54, 2015
4102015
Big data analytics for dynamic energy management in smart grids
PD Diamantoulakis, VM Kapinas, GK Karagiannidis
Big Data Research 2 (3), 94-101, 2015
3902015
On the Monotonicity of the Generalized Marcum and Nuttall -Functions
VM Kapinas, SK Mihos, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Information Theory 55 (8), 3701-3710, 2009
1052009
I/Q-imbalance self-interference coordination
AAA Boulogeorgos, VM Kapinas, R Schober, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (6), 4157-4170, 2016
622016
MU-MIMO precoding for VLC with imperfect CSI
H Marshoud, D Dawoud, VM Kapinas, GK Karagiannidis, S Muhaidat, ...
2015 4th International Workshop on Optical Wireless Communications (IWOW), 93-97, 2015
522015
OFDM-IM vs FQAM: A comparative analysis
SG Domouchtsidis, GD Ntouni, VM Kapinas, GK Karagiannidis
2016 23rd International Conference on Telecommunications (ICT), 1-5, 2016
172016
Inter-band carrier aggregation in heterogeneous networks: Design and assessment
GD Ntouni, AAA Boulogeorgos, DS Karas, TA Tsiftsis, F Foukalas, ...
2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS …, 2014
142014
On the optimal tone spacing for interference mitigation in OFDM-IM systems
GD Ntouni, VM Kapinas, GK Karagiannidis
IEEE Communications Letters 21 (5), 1019-1022, 2017
132017
Optimal detector design for molecular communication systems using an improved swarm intelligence algorithm
GD Ntouni, AE Paschos, VM Kapinas, GK Karagiannidis, ...
Micro & Nano Letters 13 (3), 383-388, 2018
122018
On the optimal timing of detection in molecular communication systems
GD Ntouni, VM Kapinas, GK Karagiannidis
2017 24th International Conference on Telecommunications (ICT), 1-5, 2017
112017
Aspects on space and polarization diversity in wireless communication systems
VM Kapinas, M Ilic, GK Karagiannidis, M Pejanovi
15th Telecommunications forum TELFOR 2007, 20-22, 2007
11*2007
A universal MIMO approach for 3GPP wireless standards
VM Kapinas, GK Karagiannidis
2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 1936-1941, 2012
82012
Lower and upper bounds for the generalized Marcum and Nuttall Q-functions
SK Mihos, VM Kapinas, GK Karagiannidis
2008 3rd International Symposium on Wireless Pervasive Computing, 736-739, 2008
82008
Optimization and performance evaluation of digital wireless communication systems with multiple transmit and receive antennas
VM Kapinas
Ph. D. dissertation, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2014
62014
On decoupling of quasi-orthogonal space-time block codes based on inherent structure
VM Kapinas, GK Karagiannidis
2007 16th IST Mobile and Wireless Communications Summit, 1-5, 2007
52007
Optimization of the detection process timing in molecular communication systems with flow
GD Ntouni, VM Kapinas, GK Karagiannidis
2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR), 1-4, 2017
42017
Solar lab notebook (SLN): An ultra-portable web-based system for heliophysics and high-security labs
PG Tsalaportas, VM Kapinas, GK Karagiannidis
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2015
42015
Differential distributed space-time coding for vehicle-to-vehicle networks
S Al Maeeni, VM Kapinas, S Muhaidat, GK Karagiannidis, SR Al-Araji
2015 International Conference on Information and Communication Technology …, 2015
32015
Power allocation for quasi-orthogonal space-time block codes with 1 or 2 bits feedback
VM Kapinas, VK Paraforou, CA Liondas, GK Karagiannidis
2010 IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2010
32010
Dynamic spectrum sensing through accelerated particle swarm optimization
AE Paschos, VM Kapinas, GD Ntouni, LJ Hadjileontiadis, ...
2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR), 1-4, 2017
2*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20