Παρακολούθηση
Konstantinos G. Margaritis
Konstantinos G. Margaritis
Department of Applied Informatics, University of Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On benchmarking functions for genetic algorithms
JG Digalakis, KG Margaritis
International Journal of Computer Mathematics 77 (4), 481-506, 2001
4612001
Using SVD and demographic data for the enhancement of generalized collaborative filtering
MG Vozalis, KG Margaritis
Information Sciences 177 (15), 3017-3037, 2007
3192007
An experimental study of benchmarking functions for genetic algorithms
JG Digalakis, KG Margaritis
2000 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. 5, 3810-3815, 2000
3072000
Analysis of recommender systems algorithms
E Vozalis, KG Margaritis
Proc. of the 6th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and …, 2003
2822003
Cognitive mapping and certainty neuron fuzzy cognitive maps
AK Tsadiras, KG Margaritis
Information Sciences 101 (1-2), 109-130, 1997
1241997
The MYCIN certainty factor handling function as uninorm operator and its use as a threshold function in artificial neurons
AK Tsadiras, KG Margaritis
Fuzzy Sets and Systems 93 (3), 263-274, 1998
1071998
Collaborative filtering enhanced by demographic correlation
M Vozalis, KG Margaritis
Proc. AIAI Symposium on Professional Practice in AI, of the 18th World …, 2004
1042004
String matching on a multicore gpu using cuda
CS Kouzinopoulos, KG Margaritis
Proceedings 13th Panhellenic Conference on Informatics, PCI '09, 14-18, 2009
1002009
Applying SVD on item-based filtering
MG Vozalis, KG Margaritis
5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications …, 2005
912005
On-line string matching algorithms: Survey and experimental results
PD Michailidis, KG Margaritis
International Journal of Computer Mathematics 76 (4), 411-434, 2001
872001
Performance comparison of memetic algorithms
J Digalakis, K Margaritis
Applied Mathematics and Computation 158 (1), 237-252, 2004
792004
A multipopulation cultural algorithm for the electrical generator scheduling problem
JG Digalakis, KG Margaritis
Mathematics and Computers in simulation 60 (3-5), 293-301, 2002
772002
On the enhancement of collaborative filtering by demographic data
M Vozalis, KG Margaritis
Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal 4 (2), 117-138, 2006
742006
Using certainty neurons in fuzzy cognitive maps
AK Tsadiras, KG Margaritis
Neural Network World 6 (4), 719-728, 1996
651996
An experimental study of the dynamics of the certainty neuron fuzzy cognitive maps
AK Tsadiras, KG Margaritis
Neurocomputing 24 (1-3), 95-116, 1999
581999
Using fuzzy cognitive maps as a decision support system for political decisions
AK Tsadiras, I Kouskouvelis, KG Margaritis
Panhellenic Conference on Informatics, 172-182, 2001
542001
Parallel and Distributed Collaborative Filtering: A Survey
E Karydi, KG Margaritis
ACM Computing Surveys (CSUR) 49 (2), 2016
512016
Applying SVD on Generalized Item-based Filtering.
MG Vozalis, KG Margaritis
Int. J. Comput. Sci. Appl. 3 (3), 27-51, 2006
492006
Multimedia authoring tools: the quest for an educational package
TH Kaskalis, TD Tzidamis, K Margaritis
JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND SOCIETY 10 (3), 135, 2007
442007
An Introduction to Neural Architecture Search for Convolutional Networks
G Kyriakides, KG Margaritis
arXiv preprint arXiv:2005.11074, 2020
412020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20