Παρακολούθηση
Jennifer Chayes
Jennifer Chayes
Professor, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jenniferchayes.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Maximizing social influence in nearly optimal time
C Borgs, M Brautbar, J Chayes, B Lucier
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2014
9942014
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
9262022
Finite-size scaling and correlation lengths for disordered systems
JT Chayes, L Chayes, DS Fisher, T Spencer
Physical review letters 57 (24), 2999, 1986
8101986
Entropy-SGD: Biasing gradient descent into wide valleys
P Chaudhari, A Choromanska, S Soatto, Y LeCun, C Baldassi, C Borgs, ...
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2019 (12), 124018, 2019
7892019
Convergent sequences of dense graphs I: Subgraph frequencies, metric properties and testing
C Borgs, JT Chayes, L Lovász, VT Sós, K Vesztergombi
Advances in Mathematics 219 (6), 1801-1851, 2008
7432008
Directed scale-free graphs.
B Bollobás, C Borgs, JT Chayes, O Riordan
SODA 3, 132-139, 2003
5582003
Discontinuity of the magnetization in one-dimensional 1/|x− y|^2 Ising and Potts models
M Aizenman, JT Chayes, L Chayes, CM Newman
Journal of Statistical Physics 50 (1), 1-40, 1988
4421988
Bias in bios: A case study of semantic representation bias in a high-stakes setting
M De-Arteaga, A Romanov, H Wallach, J Chayes, C Borgs, ...
proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency …, 2019
4262019
Convergent sequences of dense graphs II. Multiway cuts and statistical physics
C Borgs, JT Chayes, L Lovász, VT Sós, K Vesztergombi
Annals of Mathematics, 151-219, 2012
3652012
Dynamics of bid optimization in online advertisement auctions
C Borgs, J Chayes, N Immorlica, K Jain, O Etesami, M Mahdian
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 531-540, 2007
2992007
Trust-based recommendation systems: an axiomatic approach
R Andersen, C Borgs, J Chayes, U Feige, A Flaxman, A Kalai, V Mirrokni, ...
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 199-208, 2008
2972008
On the spread of viruses on the internet
N Berger, C Borgs, JT Chayes, A Saberi
SODA, 301-310, 2005
2752005
Multi-unit auctions with budget-constrained bidders
C Borgs, J Chayes, N Immorlica, M Mahdian, A Saberi
Proceedings of the 6th ACM Conference on Electronic Commerce, 44-51, 2005
2692005
The scaling window of the 2‐SAT transition
B Bollobás, C Borgs, JT Chayes, JH Kim, DB Wilson
Random Structures & Algorithms 18 (3), 201-256, 2001
2682001
Counting graph homomorphisms
C Borgs, J Chayes, L Lovász, VT Sós, K Vesztergombi
Topics in Discrete Mathematics: Dedicated to Jarik Nešetřil on the Occasion …, 2006
2472006
Graph limits and parameter testing
C Borgs, J Chayes, L Lovász, VT Sós, B Szegedy, K Vesztergombi
Proceedings of the thirty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2006
2292006
An 𝐿^𝑝 theory of sparse graph convergence I: Limits, sparse random graph models, and power law distributions
C Borgs, J Chayes, H Cohn, Y Zhao
Transactions of the American Mathematical Society 372 (5), 3019-3062, 2019
2142019
On a sharp transition from area law to perimeter law in a system of random surfaces
M Aizenman, JT Chayes, L Chayes, J Fröhlich, L Russo
Communications in Mathematical Physics 92 (1), 19-69, 1983
1961983
Unreasonable effectiveness of learning neural networks: From accessible states and robust ensembles to basic algorithmic schemes
C Baldassi, C Borgs, JT Chayes, A Ingrosso, C Lucibello, L Saglietti, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (48), E7655-E7662, 2016
1892016
Density functional approach to quantum lattice systems
JT Chayes, L Chayes, MB Ruskai
Journal of statistical physics 38 (3), 497-518, 1985
1781985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20