Παρακολούθηση
George Liberopoulos
George Liberopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extended kanban control system: combining kanban and base stock
Y Dallery, G Liberopoulos
IIE transactions 32 (4), 369-386, 2000
2352000
A unified framework for pull control mechanisms in multi‐stage manufacturing systems
G Liberopoulos, Y Dallery
Annals of Operations Research 93, 325-355, 2000
1872000
Perturbation analysis for the design of flexible manufacturing system flow controllers
M Caramanis, G Liberopoulos
Operations Research 40 (6), 1107-1125, 1992
1621992
The value of advance demand information in production/inventory systems
F Karaesmen, G Liberopoulos, Y Dallery
Annals of Operations Research 126, 135-157, 2004
1202004
Critical review of pricing schemes in markets with non-convex costs
G Liberopoulos, P Andrianesis
Operations Research 64 (1), 17-31, 2016
1042016
Reliability analysis of an automated pizza production line
G Liberopoulos, P Tsarouhas
Journal of Food Engineering 69 (1), 79-96, 2005
1042005
Production control of manufacturing systems with production rate-dependent failure rates
G Liberopoulos, M Caramanis
IEEE transactions on automatic control 39 (4), 889-895, 1994
991994
The extended kanban control system for production coordination of assembly manufacturing systems
C Chaouiya, G Liberopoulos, Y Dallery
Iie Transactions 32 (10), 999-1012, 2000
752000
Tradeoffs between base stock levels, numbers of kanbans, and planned supply lead times in production/inventory systems with advance demand information
G Liberopoulos, S Koukoumialos
International journal of production economics 96 (2), 213-232, 2005
742005
An overview of Greece's wholesale electricity market with emphasis on ancillary services
P Andrianesis, P Biskas, G Liberopoulos
Electric Power Systems Research 81 (8), 1631-1642, 2011
662011
Flight and maintenance planning of military aircraft for maximum fleet availability
G Kozanidis, G Liberopoulos, C Pitsilkas
Military Operations Research, 53-73, 2010
552010
Systems analysis speeds up Chipita's food-processing line
G Liberopoulos, P Tsarouhas
Interfaces 32 (3), 62-76, 2002
552002
Comparative modelling of multi-stage production-inventory control policies with lot sizing
G Liberopoulos, Y Dallery
International Journal of Production Research 41 (6), 1273-1298, 2003
512003
Backorder penalty cost coefficient “b”: What could it be?
G Liberopoulos, I Tsikis, S Delikouras
International Journal of Production Economics 123 (1), 166-178, 2010
462010
Performance evaluation of an automatic transfer line with WIP scrapping during long failures
G Liberopoulos, G Kozanidis, P Tsarouhas
Manufacturing & Service Operations Management 9 (1), 62-83, 2007
462007
On the ordering of optimal hedging points in a class of manufacturing flow control models
G Liberopoulos, JQ Hu
IEEE Transactions on Automatic Control 40 (2), 282-286, 1995
411995
Recovery Mechanisms in Day-Ahead Electricity Markets With Non-Convexities-Part I: Design and Evaluation Methodology
P Andrianesis, G Liberopoulos, George. Kozanidis, A Papalexopoulos
IEEE Transactions on Power Systems 28 (2), 960-968, 2013
392013
Production/inventory control with advance demand information
F Karaesmen, G Liberopoulos, Y Dallery
Stochastic Modeling and Optimization of Manufacturing Systems and Supply …, 2003
352003
On the tradeoff between optimal order-base-stock levels and demand lead-times
G Liberopoulos
European Journal of Operational Research 190 (1), 136-155, 2008
332008
Stochastic modeling of manufacturing systems
G Liberopoulos, CT Papadopoulos, B Tan, JM Smith, SB Gershwin
Springer, 2006
332006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20