Παρακολούθηση
Hector Pomares
Hector Pomares
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugr.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Window size impact in human activity recognition
O Banos, JM Galvez, M Damas, H Pomares, I Rojas
Sensors 14 (4), 6474-6499, 2014
5242014
mHealthDroid: a novel framework for agile development of mobile health applications
O Banos, R Garcia, JA Holgado-Terriza, M Damas, H Pomares, I Rojas, ...
International workshop on ambient assisted living, 91-98, 2014
3152014
Multiobjective evolutionary optimization of the size, shape, and position parameters of radial basis function networks for function approximation
J González, I Rojas, J Ortega, H Pomares, FJ Fernández, AF Díaz
IEEE Transactions on Neural Networks 14 (6), 1478-1495, 2003
2562003
Soft-computing techniques and ARMA model for time series prediction
I Rojas, O Valenzuela, F Rojas, A Guillén, LJ Herrera, H Pomares, ...
Neurocomputing 71 (4-6), 519-537, 2008
2472008
Design, implementation and validation of a novel open framework for agile development of mobile health applications
O Banos, C Villalonga, R Garcia, A Saez, M Damas, JA Holgado-Terriza, ...
Biomedical engineering online 14 (2), 1-20, 2015
2462015
Hybridization of intelligent techniques and ARIMA models for time series prediction
O Valenzuela, I Rojas, F Rojas, H Pomares, LJ Herrera, A Guillén, ...
Fuzzy sets and systems 159 (7), 821-845, 2008
2282008
Self-organized fuzzy system generation from training examples
I Rojas, H Pomares, J Ortega, A Prieto
IEEE transactions on fuzzy systems 8 (1), 23-36, 2000
1942000
Time series analysis using normalized PG-RBF network with regression weights
I Rojas, H Pomares, JL Bernier, J Ortega, B Pino, FJ Pelayo, A Prieto
Neurocomputing 42 (1-4), 267-285, 2002
1842002
Dental ceramics: a CIEDE2000 acceptability thresholds for lightness, chroma and hue differences
M del Mar Perez, R Ghinea, LJ Herrera, AM Ionescu, H Pomares, ...
Journal of Dentistry 39, e37-e44, 2011
1662011
Dealing with the effects of sensor displacement in wearable activity recognition
O Banos, MA Toth, M Damas, H Pomares, I Rojas
Sensors 14 (6), 9995-10023, 2014
1592014
Statistical analysis of the main parameters involved in the design of a genetic algorithm
I Rojas, J González, H Pomares, JJ Merelo, PA Castillo, G Romero
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2002
1522002
Daily living activity recognition based on statistical feature quality group selection
O Banos, M Damas, H Pomares, A Prieto, I Rojas
Expert Systems with Applications 39 (9), 8013-8021, 2012
1472012
A benchmark dataset to evaluate sensor displacement in activity recognition
O Baños, M Damas, H Pomares, I Rojas, MA Tóth, O Amft
Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, 1026-1035, 2012
1422012
A systematic approach to a self-generating fuzzy rule-table for function approximation
H Pomares, I Rojas, J Ortega, J Gonzalez, A Prieto
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 30 …, 2000
1372000
Physiodroid: Combining wearable health sensors and mobile devices for a ubiquitous, continuous, and personal monitoring
O Banos, C Villalonga, M Damas, P Gloesekoetter, H Pomares, I Rojas
The Scientific World Journal 2014, 2014
1322014
A heuristic method for parameter selection in LS-SVM: Application to time series prediction
G Rubio, H Pomares, I Rojas, LJ Herrera
International Journal of Forecasting 27 (3), 725-739, 2011
1222011
TaSe, a Taylor series-based fuzzy system model that combines interpretability and accuracy
LJ Herrera, H Pomares, I Rojas, O Valenzuela, A Prieto
Fuzzy sets and systems 153 (3), 403-427, 2005
932005
Recursive prediction for long term time series forecasting using advanced models
LJ Herrera, H Pomares, I Rojas, A Guillén, A Prieto, O Valenzuela
Neurocomputing 70 (16-18), 2870-2880, 2007
882007
Human activity recognition based on a sensor weighting hierarchical classifier
O Banos, M Damas, H Pomares, F Rojas, B Delgado-Marquez, ...
Soft Computing 17 (2), 333-343, 2013
872013
Structure identification in complete rule-based fuzzy systems
H Pomares, I Rojas, J González, A Prieto
IEEE Transactions on fuzzy Systems 10 (3), 349-359, 2002
822002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20