Παρακολούθηση
Aristeidis Stathis
Aristeidis Stathis
Post-Doctoral Researcher @ National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thiophenol‐Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications
A Stathis, I Papadakis, N Karampitsos, S Couris, G Potsi, AB Bourlinos, ...
ChemPlusChem 84 (9), 1288-1298, 2019
172019
Large enhancement of the nonlinear optical response of fluorographene by chemical functionalization: the case of diethyl-amino-fluorographene
I Papadakis, D Kyrginas, A Stathis, S Couris, G Potsi, AB Bourlinos, ...
The Journal of Physical Chemistry C 123 (42), 25856-25862, 2019
142019
Silicon nanosheets versus graphene nanosheets: A comparison of their nonlinear optical response
M Stavrou, I Papadakis, A Stathis, MJ Kloberg, J Mock, T Kratky, ...
The Journal of Physical Chemistry Letters 12 (2), 815-821, 2021
122021
Enhancing and Tuning the Nonlinear Optical Response and Wavelength-Agile Strong Optical Limiting Action of N-octylamine Modified Fluorographenes
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, I Obratzov, S Couris
Nanomaterials 10 (11), 2319, 2020
112020
Experimental study of the structural effect on the nanosecond nonlinear optical response of o-doped polycyclic aromatic hydrocarbons
I Papadakis, Z Bouza, A Stathis, I Orfanos, S Couris, T Miletic, D Bonifazi
The Journal of Physical Chemistry A 122 (23), 5142-5152, 2018
112018
Silicon nanosheets: An emerging 2D photonic material with a large transient nonlinear optical response beyond graphene
M Stavrou, A Stathis, I Papadakis, A Lyuleeva-Husemann, E Koudoumas, ...
Nanomaterials 12 (1), 90, 2021
72021
Diethylamino‐fluorographene: A 2D material with broadband and efficient optical limiting performance (from 500 to 1800 nm) with very large nonlinear optical response
I Papadakis, A Stathis, AB Bourlinos, S Couris
Nano Select 1 (4), 395-404, 2020
62020
Silicon Nanosheets: A Promising 2D Material with Strong Ultrafast Nonlinear Optical Response
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, J Mock, MJ Kloberg, M Becherer, ...
The Journal of Physical Chemistry C 125 (33), 18510-18516, 2021
52021
Octylamine‐Modified Fluorographenes as a Versatile Platform for the Efficient Engineering of the Nonlinear Optical Properties of Fluorinated Graphenes
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, A Bakandritsos, T Steklý, M Otyepka, ...
Advanced Photonics Research 1 (2), 2000014, 2020
52020
Tailoring the nonlinear optical response of some graphene derivatives by ultraviolet (UV) irradiation
A Stathis, Z Bouza, I Papadakis, S Couris
Nanomaterials 12 (1), 152, 2022
42022
Synthesis, characterization and nonlinear optical response of polyelectrolyte-stabilized copper hydroxide and copper oxide colloidal nanohybrids
M Stavrou, G Papaparaskeva, A Stathis, A Stylianou, R Turcu, ...
Optical Materials 119, 111329, 2021
42021
UV Laser Photo-Reduction of Graphene Oxide and Graphene Fluoride for the Efficient Tuning of their Nonlinear Optical Response
I Papadakis, A Stathis, N Karampitsos, M Stavrou, D Kyrginas, S Couris
2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2020
42020
Graphene (s): Tuning their Nonlinear Optical Response
S Couri, I Papadakis, Z Bouza, A Stathis, N Karampitsos, D Kyrginas, ...
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2019
32019
Nanocomposites Based on Spin-Crossover Nanoparticles and Silica-Coated Gold Nanorods: A Nonlinear Optical Study
E Zygouri, A Stathis, S Couris, V Tangoulis
Molecules 28 (10), 4200, 2023
12023
Deployment-Oriented Classical/Quantum coexistence in X-haul fiber link for B5G Networks
A Ntanos, D Zavitsanos, A Stathis, G Giannoulis, H Avramopoulos
CLEO: Applications and Technology, AM3N. 5, 2023
12023
Entanglement-based QKD over LEO satellite-to-ground time-varying atmospheric channel
A Ntanos, NK Lyras, A Stathis, D Zavitsanos, G Giannoulis, ...
Free-Space Laser Communications XXXV 12413, 476-488, 2023
12023
Engineering the NLO Response of Fluorographene by Octylamine Functionalization
A Stathis, I Papadakis, N Karampitsos, D Kyrginas, M Stavrou, S Couris
2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2020
12020
Third-Order Nonlinear Optical Properties of Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
N Karampitsos, I Papadakis, A Stathis, D Kyrginas, DD Ziaka, M Stavrou, ...
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2019
12019
Hydrogenated Fluorographene: A Fluorographene Derivative with Remarkable Third-Order Nonlinear Response
A Stathis, I Papadakis, N Karampitsos, D Kyrginas, M Stavrou, DD Ziaka, ...
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2019
12019
Satellite-to-Ground QKD in Urban Environment: A Comparative Analysis of Small-Sized Optical Ground Stations
A Ntanos, NK Lyras, A Stathis, G Giannoulis, AD Panagopoulos, ...
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20