Παρακολούθηση
Emanuele Cozzi
Emanuele Cozzi
PhD Student, Eurecom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eurecom.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding Linux Malware
E Cozzi, M Graziano, Y Fratantonio, D Balzarotti
IEEE Symposium on Security & Privacy (S&P) 2018, 2018
2412018
The tangled genealogy of IoT malware
E Cozzi, PA Vervier, M Dell'Amico, Y Shen, L Bilge, D Balzarotti
Proceedings of the 36th Annual Computer Security Applications Conference, 1-16, 2020
712020
Binary Analysis for Linux and IoT Malware
E Cozzi
Sorbonne université, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3