Παρακολούθηση
joya kappatou
joya kappatou
Associate Professor, Electrical & Computer Engineering Dept., University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel approach for broken bar fault diagnosis in induction motors through torque monitoring
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, JC Kappatou, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 267-277, 2013
1222013
The zero-sequence current as a generalized diagnostic mean in Δ-connected three-phase induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy conversion 29 (1), 138-148, 2013
742013
A novel and effective method of static eccentricity diagnosis in three-phase PSH induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 405-412, 2013
462013
A study of the effects of the stator slots wedges material on the behavior of an induction machine
J Kappatou, C Gyftakis, A Safacas
2008 18th International Conference on Electrical Machines, 1-6, 2008
382008
Interturn stator faults analysis of a 200-MVA hydrogenerator during transient operation using FEM
SE Dallas, AN Safacas, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 26 (4), 1151-1160, 2011
292011
Finite element method investigation and loss estimation of a permanent magnet synchronous generator feeding a non-linear load
AC Barmpatza, JC Kappatou
Energies 11 (12), 3404, 2018
232018
The impact of the rotor slot number on the behaviour of the induction motor
KN Gyftakis, J Kappatou
Advances in Power Electronics 2013, 2013
222013
3-D FEM analysis, prototyping and tests of an axial flux permanent-magnet wind generator
JC Kappatou, GD Zalokostas, DA Spyratos
Energies 10 (9), 1269, 2017
202017
The influence of the broken bar fault on the magnetic field and electromagnetic torque in 3-phase induction motors
DV Spyropoulos, KN Gyftakis, J Kappatou, ED Mitronikas
2012 XXth international conference on electrical machines, 1868-1874, 2012
192012
Demagnetization faults analysis in a BLDC motor for diagnostic purposes
DK Athanasopoulos, PD Karagkounis, JC Kappatou, S Tsotoulidis
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1862-1868, 2014
172014
Design optimization of axial flux permanent magnet (AFPM) synchronous machine using 3D FEM analysis
JC Kappatou, GD Zalokostas, DA Spyratos
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 8 (11), 247, 2016
132016
The zero-sequence current spectrum as an on-line static eccentricity diagnostic mean in Δ-connected PSH-induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
112013
The influence of semi-magnetic wedges on the electromagnetic variables and the harmonic content in induction motors
KN Gyftakis, PA Panagiotou, J Kappatou
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1469-1474, 2012
112012
Study of double cage induction motors with different rotor bar materials
KN Gyftakis, D Athanasopoulos, J Kappatou
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1450-1456, 2012
112012
Finite element analysis for the diagnosis of broken rotor bars in 3-phase induction machines
J Kappatou, C Marchand, A Razek
Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics,(Electromagnetic Fields in …, 2006
112006
Demagnetization faults detection in an axial flux permanent magnet synchronous generator
AC Barmpatza, JC Kappatou
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
102017
Evaluation of different broken bar fault diagnostic means in double-cage induction motors with FEM
KN Gyftakis, DK Athanasopoulos, J Kappatou
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
102013
Electromagnetic analysis of a PMSM with different rotor topologies
DK Athanasopoulos, VI Kastros, JC Kappatou
2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 306-312, 2016
92016
FEM study of the rotor slot design influences on the induction machine characteristics
J Kappatou, K Gyftakis, A Safacas
Advanced Computer Techniques in Applied Electromagnetics 30, 247, 2008
92008
Broken bar fault diagnosis in single and double cage induction motors fed by asymmetrical voltage supply
KN Gyftakis, DK Athanasopoulos, JC Kappatou
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
82013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20