Παρακολούθηση
joya kappatou
joya kappatou
Associate Professor, Electrical & Computer Engineering Dept., University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel approach for broken bar fault diagnosis in induction motors through torque monitoring
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, JC Kappatou, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 267-277, 2013
1292013
The zero-sequence current as a generalized diagnostic mean in Δ-connected three-phase induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy conversion 29 (1), 138-148, 2013
772013
A novel and effective method of static eccentricity diagnosis in three-phase PSH induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 405-412, 2013
472013
A study of the effects of the stator slots wedges material on the behavior of an induction machine
J Kappatou, C Gyftakis, A Safacas
2008 18th International Conference on Electrical Machines, 1-6, 2008
382008
Interturn stator faults analysis of a 200-MVA hydrogenerator during transient operation using FEM
SE Dallas, AN Safacas, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 26 (4), 1151-1160, 2011
322011
The impact of the rotor slot number on the behaviour of the induction motor
KN Gyftakis, J Kappatou
Advances in Power Electronics 2013, 2013
262013
Finite element method investigation and loss estimation of a permanent magnet synchronous generator feeding a non-linear load
AC Barmpatza, JC Kappatou
Energies 11 (12), 3404, 2018
252018
3-D FEM analysis, prototyping and tests of an axial flux permanent-magnet wind generator
JC Kappatou, GD Zalokostas, DA Spyratos
Energies 10 (9), 1269, 2017
222017
The influence of the broken bar fault on the magnetic field and electromagnetic torque in 3-phase induction motors
DV Spyropoulos, KN Gyftakis, J Kappatou, ED Mitronikas
2012 XXth international conference on electrical machines, 1868-1874, 2012
192012
Demagnetization faults analysis in a BLDC motor for diagnostic purposes
DK Athanasopoulos, PD Karagkounis, JC Kappatou, S Tsotoulidis
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1862-1868, 2014
182014
Design optimization of axial flux permanent magnet (AFPM) synchronous machine using 3D FEM analysis
JC Kappatou, GD Zalokostas, DA Spyratos
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 8 (11), 247, 2016
142016
Study of the total demagnetization fault of an AFPM wind generator
AC Barmpatza, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 36 (2), 725-736, 2020
112020
Demagnetization faults detection in an axial flux permanent magnet synchronous generator
AC Barmpatza, JC Kappatou
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
112017
The zero-sequence current spectrum as an on-line static eccentricity diagnostic mean in Δ-connected PSH-induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
112013
The influence of semi-magnetic wedges on the electromagnetic variables and the harmonic content in induction motors
KN Gyftakis, PA Panagiotou, J Kappatou
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1469-1474, 2012
112012
Study of double cage induction motors with different rotor bar materials
KN Gyftakis, D Athanasopoulos, J Kappatou
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1450-1456, 2012
112012
Finite element analysis for the diagnosis of broken rotor bars in 3-phase induction machines
J Kappatou, C Marchand, A Razek
Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic …, 2006
112006
Study of a combined demagnetization and eccentricity fault in an AFPM synchronous generator
AC Barmpatza, JC Kappatou
Energies 13 (21), 5609, 2020
102020
Evaluation of different broken bar fault diagnostic means in double-cage induction motors with FEM
KN Gyftakis, DK Athanasopoulos, J Kappatou
2013 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines …, 2013
102013
Study of the Demagnetization Fault in an AFPM Machine in Relation with the Magnet Location
AC Barmpatza, JC Kappatou
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1952-1958, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20