Παρακολούθηση
Alexis Kaporis
Alexis Kaporis
Assistant Prof. ICSD, U. Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The probabilistic analysis of a greedy satisfiability algorithm
AC Kaporis, LM Kirousis, EG Lalas
Random Structures & Algorithms 28 (4), 444-480, 2006
2042006
Selecting complementary pairs of literals
AC Kaporis, LM Kirousis, E Lalas
Electronic Notes in Discrete Mathematics 16, 47-70, 2003
652003
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Algorithmica 66 (2), 249-286, 2013
54*2013
The price of optimum in Stackelberg games on arbitrary single commodity networks and latency functions
AC Kaporis, PG Spirakis
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Parallelism in …, 2006
452006
Dynamic interpolation search revisited
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 382-394, 2006
40*2006
Atomic congestion games: Fast, myopic and concurrent
D Fotakis, AC Kaporis, PG Spirakis
Theory of Computing Systems 47 (1), 38-59, 2010
332010
Efficient Methods for Selfish Network Design
D. Fotakis, A. C. Kaporis, P. G.Spirakis
Automata, Languages and Programming, 36th Internatilonal …, 2009
26*2009
A note on the non-colorability threshold of a random graph
AC Kaporis, LM Kirousis, YC Stamatiou
the electronic journal of combinatorics 7, R29-R29, 2000
252000
The unsatisfiability threshold revisited
AC Kaporis, LM Kirousis, YC Stamatiou, M Vamvakari, M Zito
Discrete applied mathematics 155 (12), 1525-1538, 2007
23*2007
The impact of social ignorance on weighted congestion games
D Fotakis, V Gkatzelis, AC Kaporis, PG Spirakis
Theory of Computing Systems 50 (3), 559-578, 2012
202012
Coupon Collectors, q-Binomial Coefficients and the Unsatisfiability Threshold
AC Kaporis, LM Kirousis, YC Stamatiou, M Vamvakari, M Zito
Italian Conference on Theoretical Computer Science, 328-338, 2001
202001
On the chromatic number of a random 5‐regular graph
J Díaz, AC Kaporis, GD Kemkes, LM Kirousis, X Pérez, N Wormald
Journal of Graph Theory 61 (3), 157-191, 2009
16*2009
ISB-tree: A new indexing scheme with efficient expected behaviour
A Kaporis, C Makris, G Mavritsakis, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, ...
International Symposium on Algorithms and Computation, 318-327, 2005
142005
Proving Conditional Randomness using The Principle of Deferred Decisions.
AC Kaporis, LM Kirousis, YC Stamatiou
Computational Complexity and Statistical Physics, 179-194, 2006
132006
Resolving braess’s paradox in random networks
D Fotakis, AC Kaporis, T Lianeas, PG Spirakis
Algorithmica 78 (3), 788-818, 2017
112017
ISB-tree: A new indexing scheme with efficient expected behaviour
A Kaporis, C Makris, G Mavritsakis, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, ...
Journal of Discrete Algorithms 8 (4), 373-387, 2010
102010
Locating information with uncertainty in fully interconnected networks with applications to World Wide Web information retrieval
AC Kaporis, LM Kirousis, E Kranakis, D Krizanc, YC Stamatiou, ...
The Computer Journal 44 (4), 221-229, 2001
92001
Stackelberg Games: The Price of Optimum.
AC Kaporis, PG Spirakis
Encyclopedia of Algorithms, 888-892, 2008
82008
Random input helps searching predecessors
D Belazzougui, AC Kaporis, PG Spirakis
arXiv preprint arXiv:1104.4353, 2011
72011
Efficient processing of 3-sided range queries with probabilistic guarantees
A Kaporis, AN Papadopoulos, S Sioutas, K Tsakalidis, K Tsichlas
Proceedings of the 13th International Conference on Database Theory, 34-43, 2010
72010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20