Παρακολούθηση
Athanasios Paschalis
Athanasios Paschalis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An advanced stochastic weather generator for simulating 2‐D high‐resolution climate variables
N Peleg, S Fatichi, A Paschalis, P Molnar, P Burlando
Journal of Advances in Modeling Earth Systems 9 (3), 1595-1627, 2017
1532017
A stochastic model for high‐resolution space‐time precipitation simulation
A Paschalis, P Molnar, S Fatichi, P Burlando
Water Resources Research 49 (12), 8400-8417, 2013
1512013
On the effects of small scale space–time variability of rainfall on basin flood response
A Paschalis, S Fatichi, P Molnar, S Rimkus, P Burlando
Journal of Hydrology 514, 313-327, 2014
1452014
Uncertainty partition challenges the predictability of vital details of climate change
S Fatichi, VY Ivanov, A Paschalis, N Peleg, P Molnar, S Rimkus, J Kim, ...
Earth's Future 4 (5), 240-251, 2016
1312016
Partitioning direct and indirect effects reveals the response of water-limited ecosystems to elevated CO2
S Fatichi, S Leuzinger, A Paschalis, JA Langley, A Donnellan Barraclough, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (45), 12757-12762, 2016
1182016
Spatial variability of extreme rainfall at radar subpixel scale
N Peleg, F Marra, S Fatichi, A Paschalis, P Molnar, P Burlando
Journal of Hydrology 556, 922-933, 2018
1172018
Seasonality, intensity, and duration of rainfall extremes change in a warmer climate
Y Moustakis, SM Papalexiou, CJ Onof, A Paschalis
Earth's Future 9 (3), e2020EF001824, 2021
932021
Persistence and memory timescales in root‐zone soil moisture dynamics
K Ghannam, T Nakai, A Paschalis, CA Oishi, A Kotani, Y Igarashi, ...
Water Resources Research 52 (2), 1427-1445, 2016
772016
Asymmetric responses of primary productivity to altered precipitation simulated by ecosystem models across three long-term grassland sites
D Wu, P Ciais, N Viovy, AK Knapp, K Wilcox, M Bahn, MD Smith, S Vicca, ...
Biogeosciences 15 (11), 3421-3437, 2018
732018
Urban forests as main regulator of the evaporative cooling effect in cities
A Paschalis, TC Chakraborty, S Fatichi, N Meili, G Manoli
AGU Advances 2 (2), e2020AV000303, 2021
672021
Abiotic and biotic controls of soil moisture spatiotemporal variability and the occurrence of hysteresis
S Fatichi, GG Katul, VY Ivanov, C Pappas, A Paschalis, A Consolo, J Kim, ...
Water Resources Research 51 (5), 3505-3524, 2015
652015
On temporal stochastic modeling of precipitation, nesting models across scales
A Paschalis, P Molnar, S Fatichi, P Burlando
Advances in water resources 63, 152-166, 2014
652014
Rainfall manipulation experiments as simulated by terrestrial biosphere models: Where do we stand?
A Paschalis, S Fatichi, J Zscheischler, P Ciais, M Bahn, L Boysen, ...
Global change biology 26 (6), 3336-3355, 2020
632020
A mechanistic model of microbially mediated soil biogeochemical processes: a reality check
S Fatichi, S Manzoni, D Or, A Paschalis
Global Biogeochemical Cycles 33 (6), 620-648, 2019
572019
Covariation of vegetation and climate constrains present and future T/ET variability
A Paschalis, S Fatichi, C Pappas, D Or
Environmental Research Letters 13 (10), 104012, 2018
492018
On the variability of the ecosystem response to elevated atmospheric CO2 across spatial and temporal scales at the Duke Forest FACE experiment
A Paschalis, GG Katul, S Fatichi, S Palmroth, D Way
Agricultural and Forest Meteorology 232, 367-383, 2017
492017
Cross‐scale impact of climate temporal variability on ecosystem water and carbon fluxes
A Paschalis, S Fatichi, GG Katul, VY Ivanov
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 120 (9), 1716-1740, 2015
472015
Atmospheric convection, dynamics and topography shape the scaling pattern of hourly rainfall extremes with temperature globally
Y Moustakis, CJ Onof, A Paschalis
Communications Earth & Environment 1 (1), 11, 2020
392020
Two-dimensional Hurst–Kolmogorov process and its application to rainfall fields
D Koutsoyiannis, A Paschalis, N Theodoratos
Journal of Hydrology 398 (1-2), 91-100, 2011
332011
Temporal dependence structure in weights in a multiplicative cascade model for precipitation
A Paschalis, P Molnar, P Burlando
Water Resources Research 48 (1), 2012
312012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20