Παρακολούθηση
Gábor Borbély
Gábor Borbély
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian
GA Recski, A Bolevácz, G Borbély
Szegedi Tudományegyetem, 2016
92016
Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation
G Borbély, M Makrai, DM Nemeskey, A Kornai
Proceedings of the 1st workshop on evaluating vector-space representations …, 2016
82016
Denoising composition in distributional semantics
G Borbély, A Kornai, M Kracht, DM Nemeskey
52016
Statistical properties of the system of two falling balls
P Bálint, G Borbély, A Némedy Varga
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 22 (2), 026104, 2012
42012
Towards a Universal Semantic Dictionary
MJ Castro-Bleda, E Iklódi, G Recski, G Borbély
Applied Sciences 9 (19), 4060, 2019
22019
Sentence length
G Borbély, A Kornai
arXiv preprint arXiv:1905.09139, 2019
22019
Building a global dictionary for semantic technologies.
E Iklódi, G Recski, G Borbély, MJC Bleda
IberSPEECH, 286-290, 2018
12018
Study of decay of correlations in a system of two falling balls
G Borbély
Diploma thesis, 2010
12010
Hibrid nyelvtechnológiák
J Ács, G Borbély, M Makrai, DM Nemeskey, GA Recski, A Kornai
Magyar Tudomány 179 (7), 955-963, 2018
2018
On the rectifiability condition of a second order differential equation in special Finsler spaces
G Borbély, CG Csehi, B Szilágyi
2016
Application of an Abstract Multiplier Method in Model Predictive Control with Guaranteed Cost
G Borbély
Statistical behaviour in the System of Two Falling Balls
G Borbély
System of Two Falling Balls
G Borbély
Language modeling with matrix embeddings
G Borbély
Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their …, 0
hegy
G Borbély, M Makrai, D Nemeskey, A Kornai
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15