Παρακολούθηση
Carlos Carreras
Carlos Carreras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
World scientists’ warning to humanity: a second notice
WJ Ripple, C Wolf, TM Newsome, M Galetti, M Alamgir, E Crist, ...
BioScience 67 (12), 1026-1028, 2017
16922017
Global research priorities for sea turtles: informing management and conservation in the 21st century
M Hamann, MH Godfrey, JA Seminoff, K Arthur, PCR Barata, KA Bjorndal, ...
Endangered species research 11 (3), 245-269, 2010
7372010
Are we working towards global research priorities for management and conservation of sea turtles?
AF Rees, J Alfaro-Shigueto, PCR Barata, KA Bjorndal, AB Bolten, ...
Endangered Species Research 31, 337-382, 2016
2772016
Mediterranean sea turtles: current knowledge and priorities for conservation and research
P Casale, AC Broderick, JA Camiñas, L Cardona, C Carreras, ...
Endangered species research 36, 229-267, 2018
2322018
Genetic structuring of immature loggerhead sea turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea reflects water circulation patterns
C Carreras, S Pont, F Maffucci, M Pascual, A Barcelo, F Bentivegna, ...
Marine Biology 149, 1269-1279, 2006
1932006
The era of reference genomes in conservation genomics
G Formenti, K Theissinger, C Fernandes, I Bista, A Bombarely, C Bleidorn, ...
Trends in ecology & evolution 37 (3), 197-202, 2022
1562022
The genetic structure of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) in the Mediterranean as revealed by nuclear and mitochondrial DNA and its conservation …
C Carreras, M Pascual, L Cardona, A Aguilar, D Margaritoulis, A Rees, ...
Conservation Genetics 8, 761-775, 2007
1482007
Geographic patterns of genetic variation in a broadly distributed marine vertebrate: new insights into loggerhead turtle stock structure from expanded mitochondrial DNA sequences
BM Shamblin, AB Bolten, FA Abreu-Grobois, KA Bjorndal, L Cardona, ...
PLoS One 9 (1), e85956, 2014
1322014
Western Mediterranean immature loggerhead turtles: habitat use in spring and summer assessed through satellite tracking and aerial surveys
L Cardona, M Revelles, C Carreras, M San Félix, M Gazo, A Aguilar
Marine Biology 147, 583-591, 2005
1282005
Living Together but Remaining Apart: Atlantic and Mediterranean Loggerhead Sea Turtles (Caretta caretta) in Shared Feeding Grounds
C Carreras, M Pascual, L Cardona, A Marco, JJ Bellido, JJ Castillo, ...
Journal of Heredity 102 (6), 666-677, 2011
1102011
Incidental catch of the loggerhead turtle Caretta caretta off the Balearic Islands (western Mediterranean)
C Carreras, L Cardona, A Aguilar
Biological Conservation 117 (3), 321-329, 2004
1032004
Variation in spatial distribution of juvenile loggerhead turtles in the eastern Atlantic and western Mediterranean Sea
C Monzón-Argüello, C Rico, C Carreras, P Calabuig, A Marco, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 373 (2), 79-86, 2009
1012009
Population genomics of an endemic Mediterranean fish: differentiation by fine scale dispersal and adaptation
C Carreras, V Ordóñez, L Zane, C Kruschel, I Nasto, E Macpherson, ...
Scientific Reports 7 (1), 43417, 2017
972017
Fine-scale distribution of juvenile Atlantic and Mediterranean loggerhead turtles (Caretta caretta) in the Mediterranean Sea
M Clusa, C Carreras, M Pascual, SJ Gaughran, S Piovano, C Giacoma, ...
Marine biology 161, 509-519, 2014
882014
Evidence for an asymmetrical size exchange of loggerhead sea turtles between the Mediterranean and the Atlantic through the Straits of Gibraltar
M Revelles, C Carreras, L Cardona, A Marco, F Bentivegna, JJ Castillo, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 349 (2), 261-271, 2007
882007
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
Deakin University, 2016
852016
Sporadic nesting reveals long distance colonisation in the philopatric loggerhead sea turtle (Caretta caretta)
C Carreras, M Pascual, J Tomás, A Marco, S Hochscheid, JJ Castillo, ...
Scientific reports 8 (1), 1435, 2018
772018
How genomics can help biodiversity conservation
K Theissinger, C Fernandes, G Formenti, I Bista, PR Berg, C Bleidorn, ...
Trends in genetics 39 (7), 545-559, 2023
762023
Different growth rates between loggerhead sea turtles (Caretta caretta) of Mediterranean and Atlantic origin in the Mediterranean Sea
S Piovano, M Clusa, C Carreras, C Giacoma, M Pascual, L Cardona
Marine Biology 158, 2577-2587, 2011
712011
Mitochondrial DNA reveals Pleistocenic colonisation of the Mediterranean by loggerhead turtles (Caretta caretta)
M Clusa, C Carreras, M Pascual, A Demetropoulos, D Margaritoulis, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 439, 15-24, 2013
672013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20