iñaki Gaminde
iñaki Gaminde
UPV/EHU
Verified email at ehu.es
Title
Cited by
Cited by
Year
From pitch-accent to stress-accent in Basque
JI Hualde, G Elordieta, I Gaminde, R Smiljanić
Laboratory Phonology 7, 547-584, 2008
842008
Bizkaiko gazteen Prosodiaz: Euskaraz eta gaztelaniaz
I Gaminde
Mendebalde Kultura Alkartea, 2010
462010
Euskaldunen azentuak
I Gaminde
Labayru, 1998
411998
Bizkaian zehar: euskararen ikuspegi orokorra
I Gaminde
Mendebalde Kultura Alkartea, 2007
282007
Vowel interaction in Basque: A nearly exhaustive catalogue
JI Hualde, I Gaminde
231998
Bizkaieraren azentu-moldeez
I Gaminde
Labayru Ikastegia, 1995
181995
Aditza ipar goi nafarreraz
I Gaminde
Udako Euskal Unibertsitatea, 1985
181985
The Basque speech_dat (II) database: a description and first test recognition results
I Hernáez, I Luengo, E Navas, M Zubizarreta, I Gaminde, J Sánchez
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
152003
Zubereraren azentuaz
I Gaminde
Uztaro 13, 107-128, 1995
151995
Tonuak eta etenak Gatikako intonazioan
I Gaminde
FLV 97, 519-536, 2004
142004
Another step in the modeling of Basque intonation: Bermeo
G Elordieta, I Gaminde, I Hernáez, J Salaberria, IM de Vidales
International Workshop on Text, Speech and Dialogue, 361-364, 1999
141999
Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon
I Gaminde, HL Uruburu, AR Andonegi
Erroteta, 2012
132012
Zamudio berbarik berba
I Gaminde
Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura, 2000
132000
Euskal azentu-ereduen atlaserako: zenbait isoglosa
I Gaminde, JI Hualde
Anuario del Seminario de Filología Vasca" Julio de Urquijo" 29 (1), 175-197, 1995
121995
Orozkoko aditzak
I Gaminde
Fontes Linguae Vasconum 15, 37-96, 1983
111983
Intonazio kurben etenez
I Gaminde
Anuario del Seminario de Filología Vasca" Julio de Urquijo" 40 (1-2), 351-376, 2006
102006
Urduliz eta Gatikako herri hizkeren azterketa linguistikoa
I Gaminde
Departamento de Publicaciones, Universidad de Deusto, 1993
101993
Ahozko bizkaieraz
I Gaminde
Bizkaiko AEK, 1988
101988
Generoa eta adina Bermeoko berbaldiaren fonemen eta hotsen frekuentzian
I Gaminde, A Romero
Fontes Linguae Vasconum 113, 115-138, 2011
92011
Nafarroako azentu ereduen sailkapena
I Gaminde
Nafarroako hizkerak: Nafarroako Euskal Dialektologiako Jardunaldietako …, 1998
91998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20