Παρακολούθηση
Roberto Pagliari
Roberto Pagliari
JP Morgan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmorgan.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable network synchronization with pulse-coupled oscillators
R Pagliari, A Scaglione
IEEE Transactions on Mobile Computing 10 (3), 392-405, 2010
1082010
Customer lifetime value prediction using embeddings
BP Chamberlain, A Cardoso, CHB Liu, R Pagliari, MP Deisenroth
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
1042017
Bio-inspired algorithms for decentralized round-robin and proportional fair scheduling
R Pagliari, YWP Hong, A Scaglione
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 28 (4), 564-575, 2010
952010
The decentralized estimation of the sample covariance
A Scaglione, R Pagliari, H Krim
2008 42nd Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1722-1726, 2008
782008
Decentralized binary detection with noisy communication links
G Ferrari, R Pagliari
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 42 (4), 1554-1563, 2006
632006
Decentralized detection in clustered sensor networks
G Ferrari, M Martalo, R Pagliari
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 47 (2), 959-973, 2011
622011
Voting models in random networks
ME Yildiz, R Pagliari, A Ozdaglar, A Scaglione
2010 information theory and applications workshop (ITA), 1-7, 2010
612010
Decentralized detection in sensor networks with noisy communication links
G Ferrari, R Pagliari
Distributed Cooperative Laboratories: Networking, Instrumentation, and …, 2006
202006
Decentralised binary detection with non-constant SNR profile at the sensors
G Ferrari, R Pagliari, M Martalo
International Journal of Sensor Networks 4 (1-2), 23-36, 2008
182008
Non-cooperative versus cooperative approaches for distributed network synchronization
A Scaglione, R Pagliari
Fifth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and …, 2007
102007
Insider attack detection using weak indicators over network flow data
R Pagliari, A Ghosh, YM Gottlieb, R Chadha, A Vashist, G Hadynski
MILCOM 2015-2015 IEEE Military Communications Conference, 1-6, 2015
92015
Pulse coupled oscillators' primitive for low complexity scheduling
YWP Hong, A Scaglione, R Pagliari
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
92009
Pulse coupled oscillators’ primitives for collision-free multiple access with application to body area networks
R Pagliari, YWP Hong, A Scaglione
2008 First International Symposium on Applied Sciences on Biomedical and …, 2008
82008
Implementation of average consensus protocols for commercial sensor networks platforms
R Pagliari, A Scaglione
Grid Enabled Remote Instrumentation, 81-95, 2009
62009
On multi-level decentralized binary detection in sensor networks
G Ferrari, M Martalo, R Pagliari
Proceedings of the 2006 International Conference on Intelligent Systems and …, 2006
42006
Design of a distributed protocol for proportional fairness in wireless body area networks
R Pagliari, A Scaglione, RA Tannious
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
32010
Design and implementation of a PCO-based protocol for sensor networks
R Pagliari, A Scaglione
Proceedings of the 5th international conference on Embedded networked sensor …, 2007
32007
A low-complexity scheduling algorithm for proportional fairness in body area networks
R Pagliari, YWP Hong, A Scaglione
4th International ICST Conference on Body Area Networks, 2010
22010
Adaptive wireless networking primitives for distributed scheduling: Can radios swarm?
R Pagliari, A Scaglione, YWP Hong
2009 3rd IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi …, 2009
22009
Clustered decentralized binary detection: an information-theoretic approach
G Ferrari, M Martalo, R Pagliari
Proceedings of the 2nd International Symposium on Communications, Control …, 2006
22006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20