Παρακολούθηση
Maurizio Gasparo Morticelli
Maurizio Gasparo Morticelli
Ricercatore TD in Geologia Strutturale
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipa.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sicily’s fold–thrust belt and slab roll-back: the SI. RI. PRO. seismic crustal transect
R Catalano, V Valenti, C Albanese, F Accaino, A Sulli, U Tinivella, ...
Journal of the Geological Society 170 (3), 451-464, 2013
1352013
Interference between shallow and deep-seated structures in the Sicilian fold and thrust belt, Italy
G Avellone, MR Barchi, R Catalano, MG Morticelli, A Sulli
Journal of the Geological Society 167 (1), 109-126, 2010
682010
Deep controls on foreland basin system evolution along the Sicilian fold and thrust belt
M Gasparo Morticelli, V Valenti, R Catalano, A Sulli, M Agate, G Avellone, ...
Bulletin de la Societé géologique de France 186 (4-5), 273-290, 2015
672015
Timing of the emergence of the Europe–Sicily bridge (40–17 cal ka BP) and its implications for the spread of modern humans
F Antonioli, V Lo Presti, MG Morticelli, L Bonfiglio, MA Mannino, ...
Geological Society, London, Special Publications 411 (1), 111-144, 2016
662016
Synsedimentary-tectonic, soft-sediment deformation and volcanism in the rifted Tethyan margin from the Upper Triassic–Middle Jurassic deep-water carbonates in Central Sicily
L Basilone, G Lena, M Gasparo-Morticelli
Sedimentary Geology 308, 63-79, 2014
472014
Continental degassing of helium in an active tectonic setting (northern Italy): the role of seismicity
D Buttitta, A Caracausi, L Chiaraluce, R Favara, M Gasparo Morticelli, ...
Scientific Reports 10 (1), 162, 2020
422020
Mesozoic tectonics and volcanism of Tethyan rifted continental margins in western Sicily
L Basilone, MG Morticelli, G Lena
Sedimentary Geology 226 (1-4), 54-70, 2010
402010
Vertical movements in NE Sicily and its offshore: Outcome of tectonic uplift during the last 125 ky
A Sulli, VL Presti, MG Morticelli, F Antonioli
Quaternary International 288, 168-182, 2013
382013
Thermal and structural modeling of the Scillato wedge-top basin source-to-sink system: Insights into the Sicilian fold-and-thrust belt evolution (Italy)
M Balestra, S Corrado, L Aldega, MG Morticelli, A Sulli, JL Rudkiewicz, ...
GSA Bulletin 131 (11-12), 1763-1782, 2019
362019
The relationships between soft-sediment deformation structures and synsedimentary extensional tectonics in Upper Triassic deep-water carbonate succession (Southern Tethyan …
L Basilone, A Sulli, MG Morticelli
Sedimentary Geology 344, 310-322, 2016
362016
Walking along a crustal profile across the Sicily fold and thrust belt
R Catalano, M Agate, C Albanese, G Avellone, L Basilone, ...
Geological Field Trips 5, 2013
342013
Integrating facies and structural analyses with subsidence history in a Jurassic–Cretaceous intraplatform basin: Outcome for paleogeography of the Panormide Southern Tethyan …
L Basilone, A Sulli, MG Morticelli
Sedimentary Geology 339, 258-272, 2016
312016
Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1: 50.000 del Foglio 594–585 “Partinico-Mondello.”
R Catalano, L Basilone, C Di Maggio, M Gasparo Morticelli, M Agate, ...
Progett CARG Dip di Geol e Geod Univ di Palermo, 2013
312013
3D structural modeling and restoration of the Apennine-Maghrebian chain in Sicily: Application for non-cylindrical fold-and-thrust belts
M Balestra, S Corrado, L Aldega, JL Rudkiewicz, MG Morticelli, A Sulli, ...
Tectonophysics 761, 86-107, 2019
282019
Millstones as indicators of relative sea-level changes in northern Sicily and southern Calabria coastlines, Italy
G Scicchitano, VL Presti, CR Spampinato, MG Morticelli, F Antonioli, ...
Quaternary International 232 (1-2), 92-104, 2011
272011
Using high-resolution stratigraphy and structural analysis to constrain polyphase tectonics in wedge-top basins: Inferences from the late Tortonian Scillato Basin (central …
C Gugliotta, MG Morticelli
Sedimentary Geology 273, 30-47, 2012
262012
Understanding paleomagnetic rotations in Sicily: Thrust versus strike‐slip tectonics
F Speranza, C Hernandez‐Moreno, G Avellone, M Gasparo Morticelli, ...
Tectonics 37 (4), 1138-1158, 2018
212018
Middle Miocene–Early Pliocene wedge-top basins of NW Sicily (Italy): constraints for the tectonic evolution of a ‘non-conventional’thrust belt, affected by transpression
C Gugliotta, M Gasparo Morticelli, G Avellone, M Agate, MR Barchi, ...
Journal of the Geological Society 171 (2), 211-226, 2014
202014
Millstone coastal quarries of the Mediterranean: A new class of sea level indicator
VL Presti, F Antonioli, R Auriemma, A Ronchitelli, G Scicchitano, ...
Quaternary International 332, 126-142, 2014
172014
Elusive active faults in a low strain rate region (Sicily, Italy): Hints from a multidisciplinary land-to-sea approach
N Parrino, F Pepe, P Burrato, G Dardanelli, M Corradino, C Pipitone, ...
Tectonophysics 839, 229520, 2022
142022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20