Παρακολούθηση
Bill Milsom
Bill Milsom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zoology.ubc.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time domains of the hypoxic ventilatory response
FL Powell, WK Milsom, GS Mitchell
Respiration physiology 112 (2), 123-134, 1998
6771998
Molecular evolution of cytochrome c oxidase underlies high-altitude adaptation in the bar-headed goose
GR Scott, PM Schulte, S Egginton, ALM Scott, JG Richards, WK Milsom
Molecular biology and evolution 28 (1), 351-363, 2010
2162010
Control of breathing in ectothermic vertebrates
G Shelton, DR Jones, WK Milsom
Handbook of physiology 2, 857-909, 1986
204*1986
Peripheral arterial chemoreceptors and the evolution of the carotid body
WK Milsom, ML Burleson
Respiratory physiology & neurobiology 157 (1), 4-11, 2007
1822007
The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations
CM Bishop, RJ Spivey, LA Hawkes, N Batbayar, B Chua, PB Frappell, ...
Science 347 (6219), 250-254, 2015
1732015
Branchial receptors and cardiorespiratory reflexes in a neotropical fish, the tambaqui (Colossoma macropomum)
L Sundin, SG Reid, FT Rantin, WK Milsom
Journal of Experimental Biology 203 (7), 1225-1239, 2000
1622000
The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus)
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, PB Frappell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (23), 9516-9519, 2011
1532011
Pontine influences on breathing: an overview
GF Alheid, WK Milsom, DR McCrimmon
Respiratory physiology & neurobiology 143 (2-3), 105-114, 2004
1472004
Intermittent breathing in vertebrates
WK Milsom
Annual Review of Physiology 53 (1), 87-105, 1991
1421991
Effects of two protocols of intermittent hypoxia on human ventilatory, cardiovascular and cerebral responses to hypoxia
GE Foster, DC McKenzie, WK Milsom, AW Sheel
The Journal of physiology 567 (2), 689-699, 2005
1372005
7 Afferent Inputs Associated with Cardioventilatory Control in Fish
ML Burleson, NJ Smatresk, WK Milsom
Fish physiology 12, 389-426, 1992
1371992
Regulation of cardiac rhythm in hibernating mammals
WK Milsom, MB Zimmer, MB Harris
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 1999
1341999
Sensory receptors in the first gill arch of rainbow trout
ML Burleson, WK Milsom
Respiration physiology 93 (1), 97-110, 1993
1251993
Evolution of muscle phenotype for extreme high altitude flight in the bar-headed goose
GR Scott, S Egginton, JG Richards, WK Milsom
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276 (1673), 3645-3653, 2009
1172009
Control of breathing and adaptation to high altitude in the bar-headed goose
GR Scott, WK Milsom
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2007
1172007
Patterns of respiration and heart rate during wakefulness and sleep in elephant seal pups
MA Castellini, WK Milsom, RJ Berger, DP Costa, DR Jones, JM Castellini, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 1994
1161994
Respiratory, cardiovascular and metabolic adjustments during steady state swimming in the green turtle,Chelonia mydas
PJ Butler, WK Milsom, AJ Woakes
Journal of comparative Physiology B 154 (2), 167-174, 1984
1131984
Dipalmitoylphosphatidylcholine is not the major surfactant phospholipid species in all mammals
CJ Lang, AD Postle, S Orgeig, F Possmayer, W Bernhard, AK Panda, ...
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2005
1122005
Peripheral receptors affecting breathing and cardiovascular function in non-mammalian vertebrates
DR Jones, WK Milsom
Journal of Experimental Biology 100 (1), 59-91, 1982
1091982
Phylogeny of CO2/H+ chemoreception in vertebrates
WK Milsom
Respiratory physiology & neurobiology 131 (1-2), 29-41, 2002
1072002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20