Παρακολούθηση
David Gray
David Gray
Iesl forth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultra-low shrinkage hybrid photosensitive material for two-photon polymerization microfabrication
A Ovsianikov, J Viertl, B Chichkov, M Oubaha, B MacCraith, I Sakellari, ...
ACS nano 2 (11), 2257-2262, 2008
4822008
Diffusion-assisted high-resolution direct femtosecond laser writing
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, V Purlys, C Fotakis, A Pikulin, N Bityurin, ...
ACS nano 6 (3), 2302-2311, 2012
1832012
Evolution and evaluation of the polymer/nanotube composite
S Curran, AP Davey, J Coleman, A Dalton, B McCarthy, S Maier, A Drury, ...
Synthetic Metals 103 (1-3), 2559-2562, 1999
1561999
Ultraviolet laser filaments for remote laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) analysis: applications in cultural heritage monitoring
S Tzortzakis, D Anglos, D Gray
Optics letters 31 (8), 1139-1141, 2006
1152006
Three‐dimensional metallic photonic crystals with optical bandgaps
N Vasilantonakis, K Terzaki, I Sakellari, V Purlys, D Gray, CM Soukoulis, ...
Advanced Materials 24 (8), 1101-1105, 2012
1062012
Two-photon polymerization of titanium-containing sol–gel composites for three-dimensional structure fabrication
I Sakellari, A Gaidukeviciute, A Giakoumaki, D Gray, C Fotakis, M Farsari, ...
Applied Physics A 100 (2), 359-364, 2010
832010
Two-photon polymerization of hybrid sol-gel materials for photonics applications
A Ovsianikov, A Gaidukeviciute, BN Chichkov, M Oubaha, BD MacCraith, ...
Laser Chemistry 2008, 2008
792008
Disclosing intrinsic molecular dynamics on the 1-fs scale through extreme-ultraviolet pump-probe measurements
PA Carpeggiani, P Tzallas, A Palacios, D Gray, F Martín, D Charalambidis
Physical Review A 89 (2), 023420, 2014
712014
π-expanded ketocoumarins as efficient, biocompatible initiators for two-photon-induced polymerization
R Nazir, P Danilevicius, AI Ciuciu, M Chatzinikolaidou, D Gray, L Flamigni, ...
Chemistry of Materials 26 (10), 3175-3184, 2014
652014
Laser induced forward transfer of metals by temporally shaped femtosecond laser pulses
A Klini, PA Loukakos, D Gray, A Manousaki, C Fotakis
Optics Express 16 (15), 11300-11309, 2008
652008
Fabrication of three-dimensional photonic crystal structures containing an active nonlinear optical chromophore
M Farsari, A Ovsianikov, M Vamvakaki, I Sakellari, D Gray, BN Chichkov, ...
Applied Physics A 93 (1), 11-15, 2008
632008
Controlling ripples’ periodicity using temporally delayed femtosecond laser double pulses
M Barberoglou, D Gray, E Magoulakis, C Fotakis, PA Loukakos, ...
Optics Express 21 (15), 18501-18508, 2013
592013
The influence of ultra-fast temporal energy regulation on the morphology of Si surfaces through femtosecond double pulse laser irradiation
M Barberoglou, GD Tsibidis, D Gray, E Magoulakis, C Fotakis, E Stratakis, ...
Applied Physics A 113, 273-283, 2013
562013
Redox multiphoton polymerization for 3D nanofabrication
E Kabouraki, AN Giakoumaki, P Danilevicius, D Gray, M Vamvakaki, ...
Nano letters 13 (8), 3831-3835, 2013
502013
3D microoptical elements formed in a photostructurable germanium silicate by direct laser writing
M Malinauskas, A Žukauskas, V Purlys, A Gaidukevičiu, Z Balevičius, ...
Optics and Lasers in Engineering 50 (12), 1785-1788, 2012
502012
Platform for enhanced detection efficiency in luminescence-based sensors
R Blue, N Kent, L Polerecky, H McEvoy, D Gray, BD MacCraith
Electronics letters 41 (12), 682-684, 2005
402005
Donor–acceptor type Thioxanthones: synthesis, optical properties, and two-photon induced polymerization
R Nazir, E Balčiu̅nas, D Buczyńska, F Bourquard, D Kowalska, D Gray, ...
Macromolecules 48 (8), 2466-2472, 2015
392015
Push–Pull Acylo-Phosphine Oxides for Two-Photon-Induced Polymerization
R Nazir, P Danilevicius, D Gray, M Farsari, DT Gryko
Macromolecules 46 (18), 7239-7244, 2013
362013
Femtosecond pulse shaping for phase and morphology control in PLD: Synthesis of cubic SiC
C Ristoscu, G Socol, C Ghica, IN Mihailescu, D Gray, A Klini, A Manousaki, ...
Applied Surface Science 252 (13), 4857-4862, 2006
302006
Development of a micro-fluidic manifold for copper monitoring utilising chemiluminescence detection
É Tyrrell, C Gibson, BD MacCraith, D Gray, P Byrne, N Kent, C Burke, ...
Lab on a Chip 4 (4), 384-390, 2004
282004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20