Παρακολούθηση
Cheng-Zhong Xu, IEEE Fellow
Cheng-Zhong Xu, IEEE Fellow
University of Macau, Macau SAR, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mo - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance and energy modeling for live migration of virtual machines
H Liu, CZ Xu, H Jin, J Gong, X Liao
Proceedings of the 20th international symposium on High performance …, 2011
6292011
Load balancing in parallel computers: theory and practice
C Xu, FCM Lau
Springer, 1996
405*1996
VCONF: a reinforcement learning approach to virtual machines auto-configuration
J Rao, X Bu, CZ Xu, L Wang, G Yin
Proceedings of the 6th international conference on Autonomic computing, 137-146, 2009
3742009
Dynamic channel pruning: Feature boosting and suppression
X Gao, Y Zhao, Ł Dudziak, R Mullins, C Xu
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
3462019
An overview of energy efficiency techniques in cluster computing systems
GL Valentini, W Lassonde, SU Khan, N Min-Allah, SA Madani, J Li, ...
Cluster Computing 16, 3-15, 2013
2942013
Lifelong Federated Reinforcement Learning: A Learning Architecture for Navigation in Cloud Robotic Systems
B Liu, L Wang, M Liu, C Xu
arXiv preprint arXiv:1901.06455v2, 2019
2442019
Energy-aware parallel task scheduling in a cluster
L Wang, SU Khan, D Chen, J Kołodziej, R Ranjan, C Xu, A Zomaya
Future Generation Computer Systems 29 (7), 1661-1670, 2013
2432013
Exploring event correlation for failure prediction in coalitions of clusters
S Fu, CZ Xu
Proceedings of the 2007 ACM/IEEE conference on Supercomputing, 1-12, 2007
2422007
Detecting sybil attacks in VANETs
B Yu, CZ Xu, B Xiao
Journal of Parallel and Distributed Computing 73 (6), 746-756, 2013
2352013
Real-time charging station recommendation system for electric-vehicle taxis
Z Tian, T Jung, Y Wang, F Zhang, L Tu, C Xu, C Tian, XY Li
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17 (11), 3098-3109, 2016
2142016
How to build a graph-based deep learning architecture in traffic domain: A survey
J Ye, J Zhao, K Ye, C Xu
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 23 (5), 3904-3924, 2020
2132020
URL: A unified reinforcement learning approach for autonomic cloud management
CZ Xu, J Rao, X Bu
Journal of Parallel and Distributed Computing 72 (2), 95-105, 2012
2082012
A survey on resource allocation in high performance distributed computing systems
H Hussain, SUR Malik, A Hameed, SU Khan, G Bickler, N Min-Allah, ...
Parallel Computing 39 (11), 709-736, 2013
1962013
Ffd: A federated learning based method for credit card fraud detection
W Yang, Y Zhang, K Ye, L Li, CZ Xu
Big Data–BigData 2019: 8th International Congress, Held as Part of the …, 2019
1932019
Imbalance in the cloud: An analysis on alibaba cluster trace
C Lu, K Ye, G Xu, CZ Xu, T Bai
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2884-2892, 2017
1912017
Spatio-temporal analysis of passenger travel patterns in massive smart card data
J Zhao, Q Qu, F Zhang, C Xu, S Liu
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 18 (11), 3135-3146, 2017
1882017
Exploring human mobility with multi-source data at extremely large metropolitan scales
D Zhang, J Huang, Y Li, F Zhang, C Xu, T He
Proceedings of the 20th annual international conference on Mobile computing …, 2014
1842014
Cycloid: A constant-degree and lookup-efficient P2P overlay network
H Shen, CZ Xu, G Chen
Performance Evaluation 63 (3), 195-216, 2006
1832006
A survey on text mining in social networks
R Irfan, CK King, D Grages, S Ewen, SU Khan, SA Madani, J Kolodziej, ...
The Knowledge Engineering Review 30 (2), 157-170, 2015
1762015
Live virtual machine migration via asynchronous replication and state synchronization
H Liu, H Jin, X Liao, C Yu, CZ Xu
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 22 (12), 1986-1999, 2011
1742011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20