Παρακολούθηση
George F S Whitehead
George F S Whitehead
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chemical control of structure and guest uptake by a conformationally mobile porous material
AP Katsoulidis, D Antypov, GFS Whitehead, EJ Carrington, DJ Adams, ...
Nature 565 (7738), 213-217, 2019
2352019
Bis-monophospholyl dysprosium cation showing magnetic hysteresis at 48 K
P Evans, D Reta, GFS Whitehead, NF Chilton, DP Mills
Journal of the American Chemical Society 141 (50), 19935-19940, 2019
1432019
AgBiI4 as a Lead-Free Solar Absorber with Potential Application in Photovoltaics
HC Sansom, GFS Whitehead, MS Dyer, M Zanella, TD Manning, ...
Chemistry of Materials 29 (4), 1538-1549, 2017
1332017
Heterometallic rings: their physics and use as supramolecular building blocks
EJL McInnes, GA Timco, GFS Whitehead, REP Winpenny
Angewandte Chemie International Edition 54 (48), 14244-14269, 2015
1152015
Engineering coherent interactions in molecular nanomagnet dimers
A Ardavan, AM Bowen, A Fernandez, AJ Fielding, D Kaminski, F Moro, ...
npj Quantum Information 1 (1), 1-7, 2015
1072015
A ring of rings and other multicomponent assemblies of cages.
GFS Whitehead, F Moro, GA Timco, W Wernsdorfer, SJ Teat, ...
Angewandte Chemie International Edition 52 (38), 2013
932013
Accelerated discovery of two crystal structure types in a complex inorganic phase field
C Collins, MS Dyer, MJ Pitcher, GFS Whitehead, M Zanella, P Mandal, ...
Nature 546 (7657), 280-284, 2017
882017
Improving the efficiency of electrochemical CO 2 reduction using immobilized manganese complexes
JJ Walsh, CL Smith, G Neri, GFS Whitehead, CM Robertson, AJ Cowan
Faraday Discussions 183, 147-160, 2015
802015
A molecular endless (74) knot
DA Leigh, JJ Danon, SDP Fielden, JF Lemonnier, GFS Whitehead, ...
Nature Chemistry 13 (2), 117-122, 2021
742021
Modulating proton diffusion and conductivity in metal–organic frameworks by incorporation of accessible free carboxylic acid groups
P Rought, C Marsh, S Pili, IP Silverwood, VG Sakai, M Li, MS Brown, ...
Chemical Science 10 (5), 1492-1499, 2019
722019
Self-assembly of a layered two-dimensional molecularly woven fabric
DP August, RAW Dryfe, SJ Haigh, PRC Kent, DA Leigh, JF Lemonnier, ...
Nature 588 (7838), 429-435, 2020
702020
Switchable interaction in molecular double qubits
J Ferrando-Soria, SA Magee, A Chiesa, S Carretta, P Santini, ...
Chem 1 (5), 727-752, 2016
652016
Chromium chains as polydentate fluoride ligands for lanthanides
A McRobbie, AR Sarwar, S Yeninas, H Nowell, ML Baker, D Allan, ...
Chemical communications 47 (22), 6251-6253, 2011
642011
Molecular nanomagnets with switchable coupling for quantum simulation
A Chiesa, GFS Whitehead, S Carretta, L Carthy, GA Timco, SJ Teat, ...
Scientific reports 4 (1), 7423, 2014
622014
Self-sorting assembly of molecular trefoil knots of single handedness
J Zhong, L Zhang, DP August, GFS Whitehead, DA Leigh
Journal of the American Chemical Society 141 (36), 14249-14256, 2019
602019
Encapsulation of an organometallic cationic catalyst by direct exchange into an anionic MOF
A Grigoropoulos, GFS Whitehead, N Perret, AP Katsoulidis, FM Chadwick, ...
Chemical Science 7 (3), 2037-2050, 2016
592016
Coherent electron spin manipulation in a dilute oriented ensemble of molecular nanomagnets: pulsed EPR on doped single crystals
F Moro, D Kaminski, F Tuna, GFS Whitehead, GA Timco, D Collison, ...
Chemical communications 50 (1), 91-93, 2014
582014
Portraying entanglement between molecular qubits with four-dimensional inelastic neutron scattering
E Garlatti, T Guidi, S Ansbro, P Santini, G Amoretti, J Ollivier, H Mutka, ...
Nature communications 8 (1), 14543, 2017
552017
Back-bonding between an electron-poor, high-oxidation-state metal and poor π-acceptor ligand in a uranium(v)–dinitrogen complex
E Lu, BE Atkinson, AJ Wooles, JT Boronski, LR Doyle, F Tuna, JD Cryer, ...
Nature Chemistry 11 (9), 806-811, 2019
502019
Weak functional group interactions revealed through metal-free active template rotaxane synthesis
C Tian, SDP Fielden, GFS Whitehead, IJ Vitorica-Yrezabal, DA Leigh
Nature Communications 11 (1), 744, 2020
472020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20