Παρακολούθηση
D J Hawkes
D J Hawkes
Professor of Computational Imaging, UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonrigid registration using free-form deformations: application to breast MR images
D Rueckert, LI Sonoda, C Hayes, DLG Hill, MO Leach, DJ Hawkes
IEEE transactions on medical imaging 18 (8), 712-721, 1999
60461999
An overlap invariant entropy measure of 3D medical image alignment
C Studholme, DLG Hill, DJ Hawkes
Pattern recognition 32 (1), 71-86, 1999
29681999
Medical image registration
DLG Hill, PG Batchelor, M Holden, DJ Hawkes
Physics in medicine and biology 46 (3), R1-R45, 2001
20332001
Medical image registration
JV Hajnal, DLG Hill
CRC press, 2001
13172001
Comparison and evaluation of retrospective intermodality brain image registration techniques
J West, JM Fitzpatrick, MY Wang, BM Dawant, CR Maurer Jr, RM Kessler, ...
Journal of computer assisted tomography 21 (4), 554-568, 1997
11761997
A comparison of similarity measures for use in 2-D-3-D medical image registration
GP Penney, J Weese, JA Little, P Desmedt, DLG Hill
IEEE transactions on medical imaging 17 (4), 586-595, 1998
11201998
Fast free-form deformation using graphics processing units
M Modat, GR Ridgway, ZA Taylor, M Lehmann, J Barnes, DJ Hawkes, ...
Computer methods and programs in biomedicine 98 (3), 278-284, 2010
9872010
Automated three‐dimensional registration of magnetic resonance and positron emission tomography brain images by multiresolution optimization of voxel similarity measures
C Studholme, DLG Hill, DJ Hawkes
Medical physics 24 (1), 25-35, 1997
7751997
Imaging biomarker roadmap for cancer studies
JPB O'Connor, EO Aboagye, JE Adams, HJWL Aerts, SF Barrington, ...
Nature reviews Clinical oncology 14 (3), 169-186, 2017
7122017
X-ray attenuation coefficients of elements and mixtures
DF Jackson, DJ Hawkes
Physics Reports 70 (3), 169-233, 1981
6471981
Automated 3-D registration of MR and CT images of the head
C Studholme, DLG Hill, DJ Hawkes
Medical image analysis 1 (2), 163-175, 1996
5281996
A generic framework for non-rigid registration based on non-uniform multi-level free-form deformations
JA Schnabel, D Rueckert, M Quist, JM Blackall, AD Castellano-Smith, ...
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2001
5112001
Voxel similarity measures for 3-D serial MR brain image registration
M Holden, DLG Hill, ERE Denton, JM Jarosz, TCS Cox, T Rohlfing, ...
IEEE transactions on medical imaging 19 (2), 94-102, 2000
4662000
Respiratory motion models: a review
JR McClelland, DJ Hawkes, T Schaeffter, AP King
Medical image analysis 17 (1), 19-42, 2013
3972013
Cardiac catheterisation guided by MRI in children and adults with congenital heart disease
R Razavi, DLG Hill, SF Keevil, ME Miquel, V Muthurangu, S Hegde, ...
The Lancet 362 (9399), 1877-1882, 2003
3602003
Validation of nonrigid image registration using finite-element methods: application to breast MR images
JA Schnabel, C Tanner, AD Castellano-Smith, A Degenhard, MO Leach, ...
IEEE transactions on medical imaging 22 (2), 238-247, 2003
3552003
Registration of MR and CT images for skull base surgery using point-like anatomical features
DLG Hill, DJ Hawkes, JE Crossman, MJ Gleeson, TCS Cox, E Bracey, ...
The British journal of radiology 64 (767), 1030-1035, 1991
3281991
Deformations incorporating rigid structures
JA Little, DLG Hill, DJ Hawkes
Computer Vision and Image Understanding 66 (2), 223-232, 1997
3021997
Characterizing clinically significant prostate cancer using template prostate mapping biopsy
HU Ahmed, Y Hu, T Carter, N Arumainayagam, E Lecornet, A Freeman, ...
The Journal of urology 186 (2), 458-464, 2011
2982011
Registration of freehand 3D ultrasound and magnetic resonance liver images
GP Penney, JM Blackall, MS Hamady, T Sabharwal, A Adam, DJ Hawkes
Medical image analysis 8 (1), 81-91, 2004
2982004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20