Παρακολούθηση
Christina Messini
Christina Messini
lecturer in Obstetrics and Gynaecology, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prognostic value of follicular fluid 25-OH vitamin D and glucose levels in the IVF outcome
GM Anifandis, K Dafopoulos, CI Messini, N Chalvatzas, N Liakos, ...
Reproductive Biology and Endocrinology 8, 1-5, 2010
2512010
Novel aspects of the endocrinology of the menstrual cycle
IE Messinis, CI Messini, K Dafopoulos
Reproductive biomedicine online 28 (6), 714-722, 2014
1712014
Intraperitoneal dissemination of endometrial cancer cells after hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis
NP Polyzos, D Mauri, S Tsioras, CI Messini, A Valachis, IE Messinis
International Journal of Gynecologic Cancer 20 (2), 2010
1532010
The impact of cigarette smoking and alcohol consumption on sperm parameters and sperm DNA fragmentation (SDF) measured by Halosperm®
G Anifandis, T Bounartzi, CI Messini, K Dafopoulos, S Sotiriou, ...
Archives of gynecology and obstetrics 290, 777-782, 2014
1282014
COVID-19 and fertility: a virtual reality
G Anifandis, CI Messini, A Daponte, IE Messinis
Reproductive biomedicine online 41 (2), 157-159, 2020
1242020
Polycystic ovaries and obesity
IE Messinis, CI Messini, G Anifandis, K Dafopoulos
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 29 (4), 479-488, 2015
1222015
Host lipids in positive-strand RNA virus genome replication
Z Zhang, G He, NA Filipowicz, G Randall, GA Belov, BG Kopek, X Wang
Frontiers in microbiology 10, 286, 2019
1192019
Sperm DNA fragmentation measured by H alosperm does not impact on embryo quality and ongoing pregnancy rates in IVF/ICSI treatments
G Anifandis, T Bounartzi, CI Messini, K Dafopoulos, R Markandona, ...
Andrologia 47 (3), 295-302, 2015
832015
The effect of glyphosate on human sperm motility and sperm DNA fragmentation
G Anifandis, K Katsanaki, G Lagodonti, C Messini, M Simopoulou, ...
International journal of environmental research and public health 15 (6), 1117, 2018
802018
Molecular and Cellular Mechanisms of Sperm-Oocyte Interactions Opinions Relative to in Vitro Fertilization (IVF)
G Anifandis, C Messini, K Dafopoulos, S Sotiriou, I Messinis
International journal of molecular sciences 15 (7), 12972-12997, 2014
692014
The BMI of men and not sperm parameters impact on embryo quality and the IVF outcome
G Anifandis, K Dafopoulos, CI Messini, N Polyzos, IE Messinis
Andrology 1 (1), 85-89, 2013
672013
The in vitro impact of the herbicide roundup on human sperm motility and sperm mitochondria
G Anifandis, G Amiridis, K Dafopoulos, A Daponte, E Dovolou, E Gavriil, ...
Toxics 6 (1), 2, 2017
662017
Human papilloma virus (HPV) and fertilization: a mini review
K Zacharis, CI Messini, G Anifandis, G Koukoulis, M Satra, A Daponte
Medicina 54 (4), 50, 2018
652018
Elimination half-life of anti-Müllerian hormone
G Griesinger, K Dafopoulos, N Buendgen, I Cascorbi, P Georgoulias, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 97 (6), 2160-2163, 2012
642012
The role of gonadotropins in the follicular phase
IE Messinis, CI Messini, K Dafopoulos
Annals of the New York Academy of Sciences 1205 (1), 5-11, 2010
612010
Vaginal progesterone gel for luteal phase support in IVF/ICSI cycles: a meta-analysis
NP Polyzos, CI Messini, EG Papanikolaou, D Mauri, S Tzioras, A Badawy, ...
Fertility and sterility 94 (6), 2083-2087, 2010
572010
Effect of Anti-Müllerian hormone (AMH) and bone morphogenetic protein 15 (BMP-15) on steroidogenesis in primary-cultured human luteinizing granulosa cells through Smad5 signalling
E Prapa, A Vasilaki, K Dafopoulos, E Katsiani, P Georgoulias, CI Messini, ...
Journal of assisted reproduction and genetics 32, 1079-1088, 2015
552015
Effect of ghrelin on gonadotrophin secretion in women during the menstrual cycle
CI Messini, K Dafopoulos, N Chalvatzas, P Georgoulias, IE Messinis
Human Reproduction 24 (4), 976-981, 2009
552009
Genes and conditions controlling mammalian pre-and post-implantation embryo development
G Anifandis, CI Messini, K Dafopoulos, IE Messinis
Current genomics 16 (1), 32-46, 2015
512015
Pregnancy prediction by free sperm DNA and sperm DNA fragmentation in semen specimens of IVF/ICSI-ET patients
T Bounartzi, K Dafopoulos, G Anifandis, CI Messini, C Koutsonikou, ...
Human Fertility 19 (1), 56-62, 2016
482016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20