Παρακολούθηση
Natalia Rebolo-Ifrán
Natalia Rebolo-Ifrán
Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación (GRINBIC). Ecotono-INIBIOMA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comahue-conicet.gob.ar - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Urban conservation hotspots: predation release allows the grassland-specialist burrowing owl to perform better in the city
N Rebolo-Ifrán, JL Tella, M Carrete
Scientific Reports 7 (1), 3527, 2017
972017
Links between fear of humans, stress and survival support a non-random distribution of birds among urban and rural habitats
N Rebolo-Ifrán, M Carrete, A Sanz-Aguilar, S Rodríguez-Martínez, ...
Scientific Reports 5 (1), 13723, 2015
912015
Drones as a Threat to Wildlife: YouTube Complements Science in Providing Evidence about Their Effect
N Rebolo, M Graña Grilli, SA Lambertucci
Cambridge University Press, 2019
782019
Heritability of fear of humans in urban and rural populations of a bird species
M Carrete, J Martínez-Padilla, S Rodríguez-Martínez, N Rebolo-Ifrán, ...
Scientific reports 6 (1), 31060, 2016
742016
High urban breeding densities do not disrupt genetic monogamy in a bird species
S Rodriguez-Martínez, M Carrete, S Roques, N Rebolo-Ifrán, JL Tella
PLoS One 9 (3), e91314, 2014
372014
European starling (Sturnus vulgaris): population density and interactions with native species in Buenos Aires urban parks
NR Ifran, VD Fiorini
Ornitología Neotropical 21 (4), 5, 2010
292010
Drivers of bird-window collisions in southern South America: a two-scale assessment applying citizen science
N Rebolo-Ifrán, A Di Virgilio, SA Lambertucci
Scientific reports 9 (1), 18148, 2019
232019
Cat and dog predation on birds: The importance of indirect predation after bird-window collisions
N Rebolo-Ifran, L Zamora-Nasca, SA Lambertucci
Perspectives in Ecology and Conservation 19 (3), 293-299, 2021
142021
Power lines and birds: an overlooked threat in South America
N Rebolo-Ifrán, P Plaza, JM Pérez-García, V Gamarra-Toledo, ...
Perspectives in Ecology and Conservation 21 (1), 71-84, 2023
22023
Reacciones de un grupo familiar de Lechucita de las Vizcacheras (Athene cunicularia) a drones y rapaces
L Borsellino, N Rebolo-Ifrán
Nuestras Aves 62, 61-63, 2017
22017
Impactos de la contaminación lumínica en las aves con especial foco en la Argentina
C Ursino, N Rebolo Ifrán, F Gorleri
El hornero 37 (2), 4-4, 2022
12022
Abundancia de aves invernantes en ríos de Galicia
Y Iglesias-Gonzalez, N Rebolo‐Ifrán, M Vidal, J Domínguez-Conde
Conservación e Xestión de Humidais en Galicia, 81-89, 2017
1*2017
Mecanismos de ocupación y adaptación, costos y beneficios de un proceso contemporáneo de urbanización en aves
N Rebolo Ifrán
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2016
12016
Wind energy development in Latin America and the Caribbean: Risk assessment for flying vertebrates
N Rebolo, N Lois, SA Lambertucci
Available at SSRN 4719604, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14