Παρακολούθηση
Julio Hernandez-Castro
Julio Hernandez-Castro
Professor of Computer Security, University of Kent
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kent.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LMAP: A real lightweight mutual authentication protocol for low-cost RFID tags
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estévez-Tapiador, A Ribagorda
Proc. of 2nd Workshop on RFID Security 6, 2006
4712006
M2AP: A Minimalist Mutual-Authentication Protocol for Low-Cost RFID Tags
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
Ubiquitous Intelligence and Computing: Third International Conference, UIC …, 2006
4492006
EMAP: An efficient mutual-authentication protocol for low-cost RFID tags
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
On the Move to Meaningful Internet Systems 2006: OTM 2006 Workshops: OTM …, 2006
4192006
Advances in ultralightweight cryptography for low-cost RFID tags: Gossamer protocol
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JME Tapiador, A Ribagorda
Information Security Applications: 9th International Workshop, WISA 2008 …, 2009
2722009
RFID systems: A survey on security threats and proposed solutions
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
Personal Wireless Communications: IFIP TC6 11th International Conference …, 2006
2562006
No bot expects the DeepCAPTCHA! Introducing immutable adversarial examples, with applications to CAPTCHA generation
M Osadchy, J Hernandez-Castro, S Gibson, O Dunkelman, D Pérez-Cabo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (11), 2640-2653, 2017
1982017
LAMED—a PRNG for EPC class-1 generation-2 RFID specification
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
Computer Standards & Interfaces 31 (1), 88-97, 2009
1542009
Detecting discussion communities on vaccination in twitter
G Bello-Orgaz, J Hernandez-Castro, D Camacho
Future Generation Computer Systems 66, 125-136, 2017
1352017
The strict avalanche criterion randomness test
JCH Castro, JM Sierra, A Seznec, A Izquierdo, A Ribagorda
Mathematics and Computers in Simulation 68 (1), 1-7, 2005
1242005
Cryptanalysis of a novel authentication protocol conforming to EPC-C1G2 standard
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
Computer Standards & Interfaces 31 (2), 372-380, 2009
1232009
Assessing the extent and nature of wildlife trade on the dark web
JR Harrison, DL Roberts, J Hernandez‐Castro
Conservation Biology 30 (4), 900-904, 2016
1182016
Flaws on RFID grouping-proofs. Guidelines for future sound protocols
P Peris-Lopez, A Orfila, JC Hernandez-Castro, JCA Van der Lubbe
Journal of Network and Computer Applications 34 (3), 833-845, 2011
1072011
An economic analysis of ransomware and its welfare consequences
J Hernandez-Castro, A Cartwright, E Cartwright
Royal Society open science 7 (3), 190023, 2020
1022020
An analysis of bitcoin laundry services
T De Balthasar, J Hernandez-Castro
Secure IT Systems: 22nd Nordic Conference, NordSec 2017, Tartu, Estonia …, 2017
842017
Steganography in games: A general methodology and its application to the game of Go
JC Hernandez-Castro, I Blasco-Lopez, JM Estevez-Tapiador, ...
computers & security 25 (1), 64-71, 2006
842006
Solving the simultaneous scanning problem anonymously: clumping proofs for RFID tags
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JM Estevez-Tapiador, A Ribagorda
Third International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and …, 2007
782007
Cryptanalysis of the SASI ultralightweight RFID authentication protocol with modular rotations
JC Hernandez-Castro, JME Tapiador, P Peris-Lopez, JJ Quisquater
arXiv preprint arXiv:0811.4257, 2008
732008
To pay or not: game theoretic models of ransomware
E Cartwright, J Hernandez Castro, A Cartwright
Journal of Cybersecurity 5 (1), tyz009, 2019
692019
Vulnerability analysis of RFID protocols for tag ownership transfer
P Peris-Lopez, JC Hernandez-Castro, JME Tapiador, T Li, Y Li
Computer Networks 54 (9), 1502-1508, 2010
642010
Lightweight Cryptography in Radio Frequency Identification (RFID) Systems
PP López, DDJCH Castro, DDAR Garnacho
Computer Science Department, Carlos III University of Madrid, 2008
58*2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20