Παρακολούθηση
Romanos Ioannidis
Romanos Ioannidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hydro.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact
R Ioannidis, D Koutsoyiannis
Applied Energy 276, 115367, 2020
992020
Stochastic evaluation of landscapes transformed by renewable energy installations and civil works
GF Sargentis, P Dimitriadis, R Ioannidis, T Iliopoulou, D Koutsoyiannis
Energies 12 (14), 2817, 2019
272019
Water and energy
N Mamassis, A Efstratiadis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, R Ioannidis, ...
Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples …, 2021
242021
The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures
GF Sargentis, R Ioannidis, G Karakatsanis, S Sigourou, ND Lagaros, ...
Sustainability 11 (9), 2657, 2019
202019
Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects
R Ioannidis, N Mamassis, A Efstratiadis, D Koutsoyiannis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 161, 112389, 2022
192022
Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece)
GF Sargentis, R Ioannidis, T Iliopoulou, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis
Infrastructures 6 (1), 12, 2021
162021
Aesthetical issues with stochastic evaluation
GF Sargentis, R Ioannidis, M Chiotinis, P Dimitriadis, D Koutsoyiannis
Data Analytics for Cultural Heritage: Current Trends and Concepts, 173-193, 2021
152021
Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese)
GF Sargentis, P Dimitriadis, R Ioannidis, T Iliopoulou, E Frangedaki, ...
Procedia Manufacturing 44, 253-260, 2020
152020
Landscape design in infrastructure projects-is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams
R Ioannidis, GF Sargentis, D Koutsoyiannis
Landscape Research 47 (3), 370-387, 2022
122022
Investigating the spatial characteristics of GIS visibility analyses and their correlation to visual impact perception with stochastic tools
R Ioannidis, P Dimitriadis, I Taygetos Meletopoulos, G Foivos Sargentis, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 18212, 2020
102020
Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system
R Ioannidis, T Iliopoulou, C Iliopoulou, L Katikas, A Petsou, ME Merakou, ...
Advances in Geosciences 49, 215-224, 2019
102019
Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts
GF Sargentis, P Dimitriadis, T Iliopoulou, R Ioannidis, D Koutsoyiannis
European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research …, 2018
102018
Wildfires vs. sustainable forest partitioning
GF Sargentis, R Ioannidis, I Bairaktaris, E Frangedaki, P Dimitriadis, ...
Conservation 2 (1), 195-218, 2022
82022
Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece
E Manta, R Ioannidis, GF Sargentis, A Efstratiadis
Proceedings of the European Geosciences Union General Assembly, 2020
72020
Stochastic similarities between natural processes and art: Application in the analysis and optimization of landscape aesthetics of renewable energy and civil works.
R Ioannidis, P Dimitriadis, G Sargentis, E Frangedaki, T Iliopoulou, ...
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
72019
The architectural and landscape value of dams: From international examples to proposals for Greece
R Ioannidis, D Koutsoyiannis
Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Dams and Reservoirs, 2017
72017
Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece. European Geosciences Union General Assembly 2020
E Manta, R Ioannidis, GF Sargentis, A Efstratiadis
Geophysical Research Abstracts 22, 2020
62020
Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters.
M Sako, E Tsoli, R Ioannidis, E Frangedaki, G Sargentis, D Koutsoyiannis
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
52019
Evaluating the landscape impact of renewable energy plants
R Ioannidis, D Koutsoyiannis
EGU General Assembly Conference Abstracts, 5297, 2017
52017
Spatial planning and architectural design for the integration of civil infrastructure into landscapes: Inferences from renewable energy works and dams
R Ioannidis
National Technical University of Athens, 2022
42022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20