Παρακολούθηση
Eero Castrén
Eero Castrén
Neuroscience Center, University of Helsinki, Finland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of BDNF and its receptors in depression and antidepressant drug action: reactivation of developmental plasticity
E Castrén, T Rantamäki
Developmental neurobiology 70 (5), 289-297, 2010
9542010
The antidepressant fluoxetine restores plasticity in the adult visual cortex
JFM Vetencourt, A Sale, A Viegi, L Baroncelli, R De Pasquale, ...
Science 320 (5874), 385, 2008
9452008
Brain-derived neurotrophic factor and antidepressant drugs have different but coordinated effects on neuronal turnover, proliferation, and survival in the adult dentate gyrus
M Sairanen, G Lucas, P Ernfors, M Castrén, E Castrén
Journal of Neuroscience 25 (5), 1089-1094, 2005
8722005
Activation of the TrkB neurotrophin receptor is induced by antidepressant drugs and is required for antidepressant-induced behavioral effects
T Saarelainen, P Hendolin, G Lucas, E Koponen, M Sairanen, ...
The Journal of neuroscience 23 (1), 349, 2003
8602003
Role of neurotrophic factors in depression
E Castrén, V Võikar, T Rantamäki
Current opinion in pharmacology 7 (1), 18-21, 2007
8172007
Is mood chemistry?
E Castrén
Nature Reviews Neuroscience 6 (3), 241-246, 2005
7812005
Analysis of gene expression data using self‐organizing maps
P Törönen, M Kolehmainen, G Wong, E Castrén
FEBS letters 451 (2), 142-146, 1999
7461999
Light regulates expression of brain-derived neurotrophic factor mRNA in rat visual cortex
E Castren, F Zafra, H Thoenen, D Lindholm
Proceedings of the National Academy of Sciences 89 (20), 9444, 1992
6621992
Interplay between glutamate and gamma-aminobutyric acid transmitter systems in the physiological regulation of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor …
F Zafra, E Castren, H Thoenen, D Lindholm
Proceedings of the National Academy of Sciences 88 (22), 10037, 1991
6421991
Transforming growth factor-beta 1 in the rat brain: increase after injury and inhibition of astrocyte proliferation
D Lindholm, E Castren, R Kiefer, F Zafra, H Thoenen
The Journal of cell biology 117 (2), 395, 1992
5601992
Regulation of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor mRNA in primary cultures of hippocampal neurons and astrocytes
F Zafra, D Lindholm, E Castren, J Hartikka, H Thoenen
Journal of Neuroscience 12 (12), 4793-4799, 1992
4891992
Brain-derived neurotrophic factor protects against ischemic cell damage in rat hippocampus
T Beck, D Lindholm, E Castren, A Wree
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 14 (4), 689-692, 1994
4191994
The induction of LTP increases BDNF and NGF mRNA but decreases NT-3 mRNA in the dentate gyrus.
E Castrén, M Pitkänen, J Sirviö, A Parsadanian, D Lindholm, H Thoenen, ...
Neuroreport 4 (7), 895, 1993
3871993
Fear erasure in mice requires synergy between antidepressant drugs and extinction training
NN Karpova, A Pickenhagen, J Lindholm, E Tiraboschi, N Kulesskaya, ...
Science 334 (6063), 1731-1734, 2011
3682011
Activity‐dependent and hormonal regulation of neurotrophin mRNA levels in brain–implications for neuronal plasticity
D Lindholm, E Castrén, M Berzaghi, A Blöchl, H Thoenen
Journal of neurobiology 25 (11), 1362-1372, 1994
3661994
Neurotrophic effects of antidepressant drugs
E Castren
Current opinion in pharmacology 4 (1), 58-64, 2004
3512004
Pharmacologically diverse antidepressants rapidly activate brain-derived neurotrophic factor receptor TrkB and induce phospholipase-Cγ signaling pathways in mouse brain
T Rantamäki, P Hendolin, A Kankaanpää, J Mijatovic, P Piepponen, ...
Neuropsychopharmacology 32 (10), 2152-2162, 2007
3082007
Brain-derived neurotrophic factor in mood disorders and antidepressant treatments
E Castrén, M Kojima
Neurobiology of disease 97, 119-126, 2017
2622017
Long‐lasting depression‐like behavior and epigenetic changes of BDNF gene expression induced by perinatal exposure to methylmercury
N Onishchenko, N Karpova, F Sabri, E Castrén, S Ceccatelli
Journal of neurochemistry 106 (3), 1378-1387, 2008
2592008
Chronic antidepressant treatment selectively increases expression of plasticity-related proteins in the hippocampus and medial prefrontal cortex of the rat
M Sairanen, OF O'leary, JE Knuuttila, E Castren
Neuroscience 144 (1), 368-374, 2007
2562007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20