Παρακολούθηση
Thomas J Hayward
Thomas J Hayward
Professor of Materials Physics, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ferromagnetic nanorings
CAF Vaz, TJ Hayward, J Llandro, F Schackert, D Morecroft, JAC Bland, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 19 (25), 255207, 2007
1042007
Chirality-based vortex domain-wall logic gates
KA Omari, TJ Hayward
Physical Review Applied 2 (4), 044001, 2014
842014
A sound idea: Manipulating domain walls in magnetic nanowires using surface acoustic waves
J Dean, MT Bryan, JD Cooper, A Virbule, JE Cunningham, TJ Hayward
Applied Physics Letters 107 (14), 2015
652015
Domain wall pinning for racetrack memory using exchange bias
I Polenciuc, AJ Vick, DA Allwood, TJ Hayward, G Vallejo-Fernandez, ...
Applied Physics Letters 105 (16), 2014
652014
Direct imaging of domain-wall interactions in planar nanowires
TJ Hayward, MT Bryan, PW Fry, PM Fundi, MRJ Gibbs, DA Allwood, ...
Physical Review B 81 (2), 020410, 2010
592010
Pinning induced by inter-domain wall interactions in planar magnetic nanowires
TJ Hayward, MT Bryan, PW Fry, PM Fundi, MRJ Gibbs, MY Im, P Fischer, ...
Applied Physics Letters 96 (5), 2010
512010
Intrinsic nature of stochastic domain wall pinning phenomena in magnetic nanowire devices
TJ Hayward
Scientific reports 5 (1), 13279, 2015
472015
Quantitative digital detection of magnetic beads using pseudo-spin-valve rings for multiplexed bioassays
J Llandro, TJ Hayward, D Morecroft, JAC Bland, FJ Castaño, IA Colin, ...
Applied Physics Letters 91 (20), 2007
462007
Mesoscopic thin-film magnetic rings
CA Ross, FJ Castano, D Morecroft, W Jung, HI Smith, TA Moore, ...
Journal of applied physics 99 (8), 2006
432006
Magnetization reversal in individual micrometer-sized polycrystalline Permalloy rings
TA Moore, TJ Hayward, DHY Tse, JAC Bland, FJ Castaño, CA Ross
Journal of applied physics 97 (6), 2005
382005
Neuromorphic computation with a single magnetic domain wall
R Ababei, M Ellis, I Vidamour, D Devadasan, D Allwood, E Vasilaki, ...
Scientific Reports 11, 15587, 2021
372021
Selective excitation of localized spin-wave modes by optically pumped surface acoustic waves
CL Chang, RR Tamming, TJ Broomhall, J Janusonis, PW Fry, RI Tobey, ...
Physical Review Applied 10 (3), 034068, 2018
372018
Dynamically driven emergence in a nanomagnetic system
RW Dawidek, TJ Hayward, IT Vidamour, TJ Broomhall, G Venkat, ...
Advanced Functional Materials 31 (15), 2008389, 2021
362021
Switching behavior of individual pseudo-spin-valve ring structures
TJ Hayward, J Llandro, RB Balsod, JAC Bland, D Morecroft, FJ Castano, ...
Physical Review B 74 (13), 134405, 2006
352006
Exquisitely balanced thermal sensitivity of the stochastic switching process in macroscopic ferromagnetic ring elements
TJ Hayward, TA Moore, DHY Tse, JAC Bland, FJ Castaño, CA Ross
Physical Review B 72 (18), 184430, 2005
342005
Toward Chirality‐Encoded Domain Wall Logic
KA Omari, TJ Broomhall, RWS Dawidek, DA Allwood, RC Bradley, ...
Advanced Functional Materials 29 (10), 1807282, 2019
322019
Realization of the manipulation of ultracold atoms with a reconfigurable nanomagnetic system of domain walls
AD West, KJ Weatherill, TJ Hayward, PW Fry, T Schrefl, MRJ Gibbs, ...
Nano letters 12 (8), 4065-4069, 2012
322012
Rewritable remote encoding and decoding of miniature multi-bit magnetic tags for high-throughput biological analysis
JR Jeong, J Llandro, B Hong, TJ Hayward, T Mitrelias, KP Kopper, ...
Lab on a Chip 8 (11), 1883-1887, 2008
252008
A perspective on physical reservoir computing with nanomagnetic devices
DA Allwood, MOA Ellis, D Griffin, TJ Hayward, L Manneschi, MF Musameh, ...
Applied Physics Letters 122 (4), 2023
212023
Magnetic micro-barcodes for molecular tagging applications
TJ Hayward, B Hong, KN Vyas, JJ Palfreyman, JFK Cooper, Z Jiang, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 43 (17), 175001, 2010
212010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20