Παρακολούθηση
Dan Smale
Dan Smale
Marine Biological Association of the United Kingdom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mba.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Longer and more frequent marine heatwaves over the past century
ECJ Oliver, MG Donat, MT Burrows, PJ Moore, DA Smale, LV Alexander, ...
Nature communications 9 (1), 1-12, 2018
15192018
A hierarchical approach to defining marine heatwaves
AJ Hobday, LV Alexander, SE Perkins, DA Smale, SC Straub, ECJ Oliver, ...
Progress in oceanography 141, 227-238, 2016
14252016
An extreme climatic event alters marine ecosystem structure in a global biodiversity hotspot
T Wernberg, DA Smale, F Tuya, MS Thomsen, TJ Langlois, ...
Nature Climate Change 3 (1), 78-82, 2013
12632013
Climate-driven regime shift of a temperate marine ecosystem
T Wernberg, S Bennett, RC Babcock, T De Bettignies, K Cure, ...
Science 353 (6295), 169-172, 2016
12532016
Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services
DA Smale, T Wernberg, ECJ Oliver, M Thomsen, BP Harvey, SC Straub, ...
Nature Climate Change 9 (4), 306-312, 2019
12272019
The tropicalization of temperate marine ecosystems: climate-mediated changes in herbivory and community phase shifts
A Vergés, PD Steinberg, ME Hay, AGB Poore, AH Campbell, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1789), 20140846, 2014
10222014
The future of Blue Carbon science
PI Macreadie, A Anton, JA Raven, N Beaumont, RM Connolly, DA Friess, ...
Nature communications 10 (1), 1-13, 2019
7262019
Threats and knowledge gaps for ecosystem services provided by kelp forests: a northeast A tlantic perspective
DA Smale, MT Burrows, P Moore, N O'Connor, SJ Hawkins
Ecology and evolution 3 (11), 4016-4038, 2013
5922013
Extreme climatic event drives range contraction of a habitat-forming species
DA Smale, T Wernberg
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1754), 20122829, 2013
5292013
Impacts of climate change in a global hotspot for temperate marine biodiversity and ocean warming
T Wernberg, BD Russell, PJ Moore, SD Ling, DA Smale, A Campbell, ...
Journal of experimental marine biology and ecology 400 (1-2), 7-16, 2011
5272011
The role of kelp species as biogenic habitat formers in coastal marine ecosystems
H Teagle, SJ Hawkins, PJ Moore, DA Smale
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 492, 81-98, 2017
5192017
Categorizing and naming marine heatwaves
AJ Hobday, ECJ Oliver, AS Gupta, JA Benthuysen, MT Burrows, ...
Oceanography 31 (2), 162-173, 2018
5122018
A decade of climate change experiments on marine organisms: procedures, patterns and problems
T Wernberg, DA Smale, MS Thomsen
Global Change Biology 18 (5), 1491-1498, 2012
4792012
A global assessment of marine heatwaves and their drivers
NJ Holbrook, HA Scannell, A Sen Gupta, JA Benthuysen, M Feng, ...
Nature communications 10 (1), 2624, 2019
4762019
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
4402015
Projected marine heatwaves in the 21st century and the potential for ecological impact
ECJ Oliver, MT Burrows, MG Donat, A Sen Gupta, LV Alexander, ...
Frontiers in Marine Science 6, 734, 2019
4222019
Impacts of ocean warming on kelp forest ecosystems
DA Smale
New Phytologist 225 (4), 1447-1454, 2020
3352020
Defining and observing stages of climate-mediated range shifts in marine systems
AE Bates, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, T Wernberg, DA Smale, ...
Global Environmental Change 26, 27-38, 2014
3102014
Drivers and impacts of the most extreme marine heatwave events
A Sen Gupta, M Thomsen, JA Benthuysen, AJ Hobday, E Oliver, ...
Scientific reports 10 (1), 19359, 2020
2512020
Keeping pace with marine heatwaves
NJ Holbrook, A Sen Gupta, ECJ Oliver, AJ Hobday, JA Benthuysen, ...
Nature Reviews Earth & Environment 1 (9), 482-493, 2020
2492020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20