Παρακολούθηση
Barbara Rita Barricelli
Barbara Rita Barricelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibs.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications
BR Barricelli, E Casiraghi, D Fogli
IEEE access 7, 167653-167671, 2019
9322019
End-user development, end-user programming and end-user software engineering: A systematic mapping study
BR Barricelli, F Cassano, D Fogli, A Piccinno
Journal of Systems and Software 149, 101-137, 2019
2282019
Human digital twin for fitness management
BR Barricelli, E Casiraghi, J Gliozzo, A Petrini, S Valtolina
Ieee Access 8, 26637-26664, 2020
1632020
Designing for end-user development in the internet of things
BR Barricelli, S Valtolina
End-User Development: 5th International Symposium, IS-EUD 2015, Madrid …, 2015
832015
Communicability of traditional interfaces VS chatbots in healthcare and smart home domains
S Valtolina, BR Barricelli, S Di Gaetano
Behaviour & Information Technology 39 (1), 108-132, 2020
772020
Chatbots and conversational interfaces: three domains of use
S Valtolina, BR Barricelli, S Di Gaetano, P Diliberto
Fifth International Workshop on Cultures of Participation in the Digital Age …, 2018
59*2018
A visual language and interactive system for end-user development of internet of things ecosystems
BR Barricelli, S Valtolina
Journal of Visual Languages & Computing 40, 1-19, 2017
522017
Semiotics of virtual reality as a communication process
BR Barricelli, D Gadia, A Rizzi, DLR Marini
Behaviour & Information Technology 35 (11), 879-896, 2016
422016
Participatory knowledge-management design: A semiotic approach
S Valtolina, BR Barricelli, Y Dittrich
Journal of Visual Languages & Computing 23 (2), 103-115, 2012
412012
Web accessibility legislation in Italy: a survey 10 years after the Stanca Act
BR Barricelli, P Sciarelli, S Valtolina, A Rizzi
Universal Access in the Information Society 17, 211-222, 2018
352018
Accessible wayfinding and navigation: a systematic mapping study
C Prandi, BR Barricelli, S Mirri, D Fogli
Universal Access in the Information Society, 1-28, 2021
282021
Cultures of participation in the digital age: Coping with information, participation, and collaboration overload
BR Barricelli, G Fischer, A Mørch, A Piccinno, S Valtolina
End-User Development: 5th International Symposium, IS-EUD 2015, Madrid …, 2015
232015
An ontology-based approach to product customization
C Ardito, BR Barricelli, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, A Piccinno, ...
End-User Development: Third International Symposium, IS-EUD 2011, Torre …, 2011
202011
A cockpit of multiple measures for assessing film restoration quality
BR Barricelli, E Casiraghi, M Lecca, A Plutino, A Rizzi
Pattern Recognition Letters 131, 178-184, 2020
192020
User-Centered Recommendation Services in Internet of Things Era
S Valtolina, M Mesiti, BR Barricelli
CoPDA 2014, 2014
182014
How to value a company by analyzing its customers
D McCarthy, P Fader
Harvard Business Review 98, 51-55, 2020
172020
Cultures of participation in the digital age: From" have to" to" want to" participate
BR Barricelli, G Fischer, D Fogli, A Mørch, A Piccinno, S Valtolina
Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, 1-3, 2016
172016
Hive-mind space model for creative, collaborative design
L Zhu, P Mussio, BR Barricelli
Proceedings of the 1st DESIRE Network Conference on Creativity and …, 2010
172010
ki67 nuclei detection and ki67-index estimation: a novel automatic approach based on human vision modeling
BR Barricelli, E Casiraghi, J Gliozzo, V Huber, BE Leone, A Rizzi, ...
BMC bioinformatics 20, 1-14, 2019
162019
Virtual assistants for end-user development in the internet of things
BR Barricelli, E Casiraghi, S Valtolina
International Symposium on End User Development, 209-216, 2019
162019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20