Παρακολούθηση
Marinos Dimitropoulos
Marinos Dimitropoulos
MSCA Postdoctoral Research Fellow, ICFO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icfo.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Photocatalytic degradation of Naproxen and methylene blue: Comparison between ZnO, TiO2 and their mixture
D Štrbac, CA Aggelopoulos, G Štrbac, M Dimitropoulos, M Novaković, ...
Process Safety and Environmental Protection 113, 174-183, 2018
1342018
Influence of the surface-to-bulk defects ratio of ZnO and TiO2 on their UV-mediated photocatalytic activity
CA Aggelopoulos, M Dimitropoulos, A Govatsi, L Sygellou, ...
Applied Catalysis B: Environmental 205, 292-301, 2017
1042017
Growth and in situ characterization of 2D materials by chemical vapour deposition on liquid metal catalysts: a review
C Tsakonas, M Dimitropoulos, AC Manikas, C Galiotis
Nanoscale 13 (6), 3346-3373, 2021
392021
Highly Porous Thin-Layer g-C3N4 Nanosheets with Enhanced Adsorption Capacity
S Stefa, M Griniezaki, M Dimitropoulos, G Paterakis, C Galiotis, ...
ACS Applied Nano Materials 6 (3), 1732-1743, 2023
222023
In situ kinetic studies of CVD graphene growth by reflection spectroscopy
C Tsakonas, AC Manikas, M Andersen, M Dimitropoulos, K Reuter, ...
Chemical Engineering Journal 421, 129434, 2021
222021
High surface area g-C3N4 nanosheets as superior solar-light photocatalyst for the degradation of parabens
S Stefa, M Zografaki, M Dimitropoulos, G Paterakis, C Galiotis, ...
Applied Physics A 129 (11), 754, 2023
62023
Highly stretchable strain sensors based on Marangoni self-assemblies of graphene and its hybrids with other 2D materials
A Akouros, N Koutroumanis, AC Manikas, G Paterakis, MGP Carbone, ...
Nanotechnology 34 (29), 295501, 2023
42023
Unveiling the photocorrosion mechanism of zinc oxide photocatalyst: Interplay between surface corrosion and regeneration
M Dimitropoulos, CA Aggelopoulos, L Sygellou, ST Tsantis, ...
Journal of Environmental Chemical Engineering, 112102, 2024
22024
Wrinkle-mediated CVD synthesis of wafer scale Graphene/h-BN heterostructures
M Dimitropoulos, G Trakakis, C Androulidakis, M Kotsidi, C Galiotis
Nanotechnology 34 (2), 025601, 2022
22022
Nanomechanics of ultrathin carbon nanomembranes
M Dimitropoulos, G Trakakis, N Meyerbröker, R Gehra, P Angelova, ...
Nanomaterials 13 (2), 267, 2023
12023
Nanomechanics of Ultrathin Carbon Nanomembranes. Nanomaterials 2023, 13, 267
M Dimitropoulos, G Trakakis, N Meyerbröker, R Gehra, P Angelova, ...
2023
rsc. li/nanoscale
J Yan, L Zhuang, Z Zhu, X Yao, C Tsakonas, M Dimitropoulos, ...
Nanoscale 13, 3313-3326, 2021
2021
Understanding the mechanisms for photocatalytic efficiency enhancement: a zinc oxide perspective
Μ Δημητρόπουλος
2018
Strain engineering of MoS 2/graphene heterostructrures by thermal treatment
M Dimitropoulos
NANO-MECHANICAL CHARACTERIZATION OF FREELY-SUSPENDED TWO-DIMENSIONAL MATERIALS WITH ATOMIC FORCE MICROSCOPY
M Dimitropoulos, MGP Carbone, AC Manikas, C Galiotis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15